5 superskills: Så klarar du bättre av stress och ständig förändring

Hållbart företagande | 2 januari 2018 |

Går det att leda ett snabbväxande företag och samtidigt må bra? Och hur leder du andra genom tillväxtfaser? Här är 5 superskills som gör att säväl du som medarbetare klarar förändringar och stress i mycket högre grad.

Allt fler av oss blir sjuka av stress. Enligt Försäkringskassan ökade antalet sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser med 111 procent mellan 2011 och 2017. Majoriteten av de sjukskrivningarna är stressrelaterade.

Tillsammans med ett antal forskare och experter på bland annat utvecklingspsykologi, beteendeekonomi och kognitiv neurovetenskap har Stiftelsen Ekskäret studerat problemet.

– Vi löser uppenbarligen inte de utmaningar vi har i dag, säger Caroline Stiernstedt Sahlborn, vd för Ekskäret.

– Företag och organisationer jobbar mer och mer med förändring och innovationer, i en komplex värld. Tre- och femårsplaner är inte längre användbara, med den oförutsägbarhet som finns i dag. Ofta används begreppet VUCA-samhälle där förkortningen står för volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Vi behöver kort sagt nya strukturer och hjälpmedel för att orka med ovisshet och snabb förändringstakt.

Vilka förmågor är det då som vi behöver utveckla? Som gör att vi kan fatta bättre beslut och samtidigt ökar chansen att vi mår bra?

– Forskningen visar att framförallt ett par saker är avgörande för att öka sin motivation och få en bättre förståelse om sig själv, andra och de system vi verkar i. Och det blir som en positiv spiral. Ju mer du tränar på en av förmågorna desto starkare blir du på fler områden. De hänger ihop, säger Caroline Stiernstedt Sahlborn.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

5 SUPERSKILLS FÖR ATT BÄTTRE KLARA AV STRESS OCH STÄNDIGA FÖRÄNDRINGAR

1. Self authoring. (Självförfattande/självbehärskning).

Det betyder egentligen att du förstår vem du själv är, vet vad du står för och vad som driver dig, utifrån ett högre själv. Det handlar om att öva upp din förmåga till självkontroll, att leda dig själv och att hitta din inre kompass för att agera mer medvetet och mindre impulsivt. Då ökar du också din förmåga att leda andra i en snabbväxande, föränderlig verksamhet.

Så tränar du upp förmågan: Fundera över dina värderingar och förstå dina styrkor, vad som motiverar och engagerar dig. Ju klarare du blir på att uttrycka dig själv utifrån vad som är viktigt för dig och de system du tillhör, desto starkare blir din egen kompass. Vad är du villig att kompromissa om och om vad står du fast vid?

Läs mer: Vad är flexpension – och hur hjälper det ditt företag?

2. Openness. (Öppenhet).

Att se positivt på förändring börjar med att du lyckas vara närvarande och öppen för nya intryck och genom att du är medveten om dina egna impulser. Agerar du utifrån gamla vanor? Gör du som du alltid gjort? Eller tar du in ny information? Är du tillräckligt lyssnande och närvarande? Eller missar du mycket?

Så tränar du upp förmågan: Du kan träna genom att odla din förmåga att lyssna, vara närvarande och nyfiken. Genom en större öppenhet blir du samtidigt mer kreativ och bättre på att se och fånga upp nya lösningar.

Läs mer: Moa Gürbüzer: ”Barns berättelser om alkoholiserade föräldrar blev startskottet”

3. Compassion. (Medkänsla/självmedkänsla).

Det här handlar om att möta dina rädslor på ett nytt sätt, utöver de klassiska – att fly eller fajtas (argumentera emot) eller att stå helt stilla. Det går att i stället öva upp förmågan att gå in i det som känns jobbigt eller som du inte förstår. Alla förändringar gör ont men med ökad compassion kan vi hitta nya strategier för att möta förändring och hantera misslyckanden på ett bättre sätt.

Så tränar du upp förmågan: Vi är ofta våra egna hårdaste kritiker. Börja med att fundera på hur du ser på misslyckanden och hur du ser på okända situationer. Öva upp ett växande mindset och se misstag som ett lärande. Det gör att du kan ta dig an utmaningar på nya sätt. Samtidigt möter du också medarbetare på ett mer omtänksamt sätt. Acceptera att ingen är perfekt.

Läs mer: Nya möjligheter att belöna nyckelpersoner vid årsskiftet – för vilka företag?

4. Perspective seeking. (Perspektivsökande.)

Ta till dig att det alltid finns andra perspektiv på saker och sök upp det aktivt innan du fattar ett beslut. Vad finns det för andra sätt att se på en viss utmaning? Vad finns det för insikter hos dem som inte håller med dig? Om du har beaktat fler perspektiv kommer du att fatta bättre beslut, i en allt mer komplex miljö.

Så tränar du upp förmågan: Träna dig på att ta andras perspektiv och träna på att ge och ta emot feedback. Gå utför dina egna kretsar, lyssna och sök andra synsätt.

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

5. Sensemaking. (Meningsskapande.)

Handlar om att veta och kunna kommunicera ett varför. Såväl ditt eget som din organisations. Varför gör vi det här? Vad är vår nya karta? När vi inte kan förklara, när våra kortsiktiga mål blir oklara skapar det oro och stress. Det blir desto viktigare att ha gemensamma visioner, som tar företaget och organisationen framåt.

Så tränar du upp förmågan: Via storytelling. Vad är vår berättelse, varför är det här viktigt? Alla ledare måste bli bättre på att kommunicera syfte, mål och visioner – varför finns vi som organisation? Det är en av de viktigaste förmågorna idag, för att komma framåt och skapa förutsättningar för sig själv och anställda att må bra.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

2 kommentarer

  1. […] Lite allvar får det ändå bli; eller en reflektion till förra veckans inlägg, då jag skrev om stress. Häromdagen fick jag vidarebefordrat en länk till ett intressant inlägg om stress. […]

  2. […] förra veckans blogg länkade jag till en sida där stiftelsen Ekeskäret gav oss 5 tips hur vi kan hantera stress och […]