När ska du ta företaget till börsen?

Hitta finansiering | 27 februari 2017 |

När är börsintroduktion ett bra alternativ för att finansiera ditt företags tillväxt? Och vad krävs? 
– Det behöver inte vara så svårt, men det tar tid. Och glöm börsen om du mest är ute efter rampljus för bolaget, eller bara går i exit-tankar, säger SEB-expert Erik Åberg.

Rubrikerna om företag på väg till börsen har duggat hyfsat tätt de senaste åren. Och vi lär höra minst lika mycket om ämnet kommande år, inte minst när flera framgångsrika tech-bolag tar klivet in på börsen. Även Spotify spås ta klivet in på börsen, under 2018.

– Vi ser att det har varit en hög aktivitet under slutet av förra året och att det håller i sig under första halvåret 2017, säger Carl Montalvo, chef för SEB Corporate Finance.

BÖRSINTRODUKTION

Fördelar
1) Finansiering av tillväxt genom kapitalanskaffning via börsen.
2) Utökade möjligheter för strukturaffärer via noterad aktie.
3) Prissättning på och likviditet i bolagets aktier.
4) Lägre riskpremie via bättre genomlysning av ett publikt noterat bolag.
5) Synliggöra bolaget, dess varumärke och verksamhet.

Nackdelar
1) Resurskrävande och kostsamt att vara på börsen.
2) Risk för dålig likviditet i aktien och lågt värderad aktie begränsar till exempel kapitalanskaffning.
3) För mycket fokus på den publika miljön begränsar utvecklingen av verksamheten.
4) Kortsiktighet genom fokus på resultatrapportering per kvartal, etc.
5) Regelverk och redovisning kan vara komplicerade att följa och leva upp till.

Myter om börsintroduktion

Det finns en bild av att det är så väldigt regelstyrt och betungande för ett företag att bli börsnoterat, konstaterar han. Men det behöver inte vara så.

– Genom att påbörja förberedelser i god tid, till exempel genom att ha räkenskaper i enlighet med börsens regelverk och genom att ha en ”börsfähig” styrelse, blir ett börsnoteringsprojekt mer hanterbart, säger Carl Montalvo.

Han passar på att slå hål på ytterligare en myt:
– Många tror också att det bara finns plats på börsen för stora bolag som är etablerade, men investerarintresset för mellanstora och något mindre bolag, särskilt de som uppvisar god tillväxt, är stort.

Nio av tio slutför aldrig noteringen

Med det sagt, är det långt ifrån alla bolag som påbörjar börsförberedelser som sedan genomför en notering. Erik Åberg, finansiell rådgivare på SEB, arbetar bland annat med att hjälpa företag att utvärdera om börsen är en bra väg framåt för dem.

– Utav dem vi träffar är det kanske ett av tio företag som till slut kommer till börsen. De övriga hittar andra lösningar, blir till exempel uppköpta av andra bolag eller investerare, säger han.

Vilka är då de vanligaste anledningarna och största fördelarna med att börsnotera sitt företag? Erik Åberg summerar det så här:

Drivkrafter för att gå till börsen

1. Skaffa kapital via introduktionen, för att finansiera tillväxt. Ofta i kombination med att befintliga ägare säljer av delar av sitt aktieinnehav.
2. Utökade möjligheter för strukturaffärer, det vill säga uppköp/samgåenden.
3. Du får en värdering av dina aktier och de blir likvida, det vill säga kan omsättas i pengar.
4. Du får en genomlysning av bolaget. Riskpremien blir oftast lägre och värdet på bolaget ökar. Det finns kort sagt mer information tillgänglig om ditt bolag.
5. För många är det ett viktigt sätt att synliggöra bolaget, stärka varumärket. Särskilt om man har en konsumentnära verksamhet kan det skapa en hype. Men det är en för tunn anledning i sig att gå till börsen.
6. För att aktivera och engagera medarbetarna. Det är lättare att göra anställda till delägare om företaget är noterat.

Börja minst tre år i förväg

Erik Åberg understryker, precis som Carl Montalvo, att vägen till börsen kräver framförhållning.

– Börja fundera minst tre år i förväg. Och tänk noga igenom alternativen – kan du ta in privat kapital och partners eller handlar det mer om att sälja ditt bolag?

– Man får även komma ihåg att det ofta finns såväl ett bolags- som ett ägarperspektiv i dessa situationer.

Den som vill börja skaffa sig en bild av vad som måsta finnas på plats inför en börsintroduktion hittar alla krav för notering på Stockholmsbörsen här.

Fem processer på vägen

Ditt bolag har generellt fem parallella processer att gå igenom, som du kan läsa om här.

– Du ska till exempel ha byggt upp en stabil organisation, ha en finanschef och en kommunikationsansvarig och ha en fullfjädrad extern styrelse. Och du behöver ha dokumenterat och bevisat att du kan växa i många år, för att ditt bolag ska vara tillräckligt intressant för investerare, säger Erik Åberg.

– Några rådgivare och investerare kanske har kontaktat dig redan och visat intresse för bolaget. Det är en bra signal. Se gärna till att ha god kontakt och goda relationer med investerare i förväg, som är intresserade av ditt bolag. Gärna några som ser långsiktigt på sitt engagemang och sin investering.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!