Brexit eller Bremain – vad betyder Storbritanniens val för Sverige?

Steget före | 23 juni 2016 |

I dag 23 juni hålls den brittiska omröstningen om EU-medlemskapet. Men vad innebär det om Storbritannien väljer att lämna EU och hur påverkar det Sverige?

– Osäkerhet kring framtida handelsavtal är det man först tänker på men även oklarheter om det finansiella regelverket som skulle kunna hota Londons ställning som Europas finansiella centrum, säger Håkan Frisén, som bevakar makroekonomi och ekonomisk politik på SEB.

Storbritanniens historiska folkomröstning om sitt EU-medlemskap i dag är en global angelägenhet. Övergripande slutsatser är att de politiska konsekvenserna, vid en Brexit, blir större än de ekonomiska som i sin tur troligen blir påtagliga om än inte dramatiska.

Övervikt för att stanna
I opinionsundersökningar som genomförts är det en övervikt för att stanna inom EU men utträdes-sidan hörs och syns mycket i den brittiska debatten. SEB:s ekonomer har försökt analysera de ekonomiska konsekvenserna i tre olika scenarier där de sätter 65 procents sannolikhet för att stanna, Ja-scenario.

Hakan_Frisen

Håkan Frisén, SEB.

Men om folkomröstningen skulle resultera i övervikt för att lämna, Nej-scenario, ser de två utvecklingsvägar. Ett mjukt Nej-scenario, där utslaget leder till förnyade förhandlingar som till slut resulterar i att Storbritannien stannar, och ett hårt där man verkligen går skilda vägar.

– Ekonomiskt sett skulle såväl ett mjukt som hårt nej ge negativa konsekvenser. Osäkerhet kring framtida handelsavtal är det man först tänker på men även oklarheter om det finansiella regelverket som skulle kunna hota Londons ställning som Europas finansiella centrum. Vi räknar med att ett hårt nej skulle kunna sänka tillväxten i Storbritannien med cirka två procent de närmaste två åren och ungefär hälften så mycket i eurozonen och Sverige, säger Håkan Frisén.

Vägval i Europafrågor
För Sverige och Danmark betyder Storbritanniens vägval i europafrågorna mycket. Vid ett Brexit ställs många frågor på sin spets då EU lär då i allt högre grad bli ett samarbete som kretsar kring euron.

Det är sannolikt att kärnländer och institutioner i Bryssel kommer att höja ambitionerna i integrationen och öka trycket på länder som Danmark, Sverige och Polen som inte har euro. För Sveriges del skulle det alltså kunna innebära en ökad press på eurointräde, eftersom Sverige till skillnad från Danmark inte har någon legal grund för att stå utanför.

– Men även på ett mer generellt plan kan attityderna till EU-samarbetet komma att utmanas. Den svenska ambivalensen till EU har inte minst varit tydlig på senare tid. Å ena sidan har frustrationen över unionens tandlöshet och avsaknad av centrala maktmedel när det gäller flyktingmottagandet varit stort, samtidigt som Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd baseras på en bild av stort nationellt oberoende, säger Håkan.

Några viktiga frågor och svar inför omröstningen:

Hur påverkas kronan av Brexit?

– Global osäkerhet och pressad riskaptit väntas ge en kortsiktigt svagare krona (Riksbanken tvingas vara fortsatt mjuk). På sikt kan ökad osäkerhet kring euron ge kapitalinflöden till Sverige och därmed en starkare krona.

Hur påverkas Storbritannien politiskt vid Brexit?

– Mycket talar för en regeringskris som i förlängningen kan leda till både nyval och ledarskifte för regeringspartiet Tories. Om folkomröstningsresultatet därtill visar sig variera kraftigt mellan till exempel Skottland och England får frågan om skotsk folkomröstning ny näring.

Hur påverkas EU/världen ekonomiskt?

– En förhöjd politisk osäkerhet i EU och risk för ökad protektionism riskerar att sänka EU:s långsiktiga ekonomiska tillväxt. Effekterna på den globala tillväxten blir relativt marginella och avgörs mer av Kinas/USA:s utveckling.