Vad händer nu kring brexit?

Steget före | 19 september 2016 |

Tre månader efter Storbritanniens ja till brexit har den brittiska regeringen fortfarande inte ens presenterat en plan för hur EU-utträdet ska gå till. Hur påverkas du som företagare?

Stora delar av världen chockades när det stod klart att Storbritannien lämnar EU. Efter att Lämna-sidan vunnit folkomröstningen med 51,9 procents röstandel hamnade världsekonomin i gungning. Aktiebörserna och det brittiska pundet föll och en ekonomisk oro spred sig.

Men hur är ljaveus_johan_-2äget i dag? Johan Javeus, chefsstrateg på SEB, rätar ut några frågetecken om vad som händer i framtiden. Hur har omröstningen till exempel påverkat världsekonomin hittills?

– Precis efter att resultatet stod klart blev det ju rätt häftiga marknadsreaktioner med rejäla börsfall. Det tog dock inte lång tid innan börserna hade återhämtat sig och satt nya ”all-time-highs”, säger Johan Javeus.

En effekt som emellertid fortfarande består är att det brittiska pundet är svagare mot andra valutor. Pundet har till exempel tappat sju procent mot kronan sedan omröstningen så för oss svenskar har det blivit billigare att till exempel åka till London och shoppa.

– I övrigt kan man säga att den allmänna osäkerhet som brexit lett till har fått många centralbanker att stimulera sina ekonomier mer än de annars skulle ha gjort. Tydligaste exemplet är Bank of England som både har sänkt räntan och satt igång sedelpressarna igen som en direkt följd av brexit, säger Johan Javeus.

Läs mer: Hur påverkas svenska företag av brexit?

I USA har osäkerheten bidragit till att Federal Reserve skjutit räntehöjningarna på framtiden. Sammanfattningsvis har den negativa osäkerheten kring brexit mer än väl kompenserats genom mer stimulans från centralbankerna.

Hur har då Sverige och svenska företag påverkats av brexit?
– Hittills går det inte att se några negativa effekter av brexit på den svenska ekonomin. Att pundet försvagats kommer dock göra det lite tuffare för svenska exportföretag att sälja sina varor till Storbritannien men det är svårt att sia om hur mycket det kommer att påverka exporten sammantaget framöver.

Hur har brexit påverkat omvärldens syn på Europa och EU?
– Här ligger nog en av de mest negativa effekterna av omröstningen. Att ett stort land väljer att lämna unionen reser många frågetecken kring EU:s framtid med väldigt olika scenarier för framtiden. Antingen kommer EU att fördjupa samarbetet framöver när Storbritannien inte längre finns där för att hindra djupare integration. Eller så kommer integrationen att saktas ned, för att inte fler länder ska överväga folkomröstningar. Sammantaget har i alla fall de långsiktiga riskerna med EU och euron ökat i och med brexit.

Finns det fler EU-länder som öppet pratat om att också lämna unionen?
– Det finns i dag inget annat EU-land som planerar att hålla någon egen folkomröstning men däremot så går EU-skeptiska partier starkt framåt i nästan alla länder. I Frankrike, som håller presidentval till våren, har en av kandidaterna Marine Le Pen från Nationella Fronten deklarerat att även fransmännen ska få rösta om EU-medlemskapet om hon blir president. Liknande strömningar finns i många andra EU-länder. De etablerade partierna får allt svårare att sälja ett budskap om mer och djupare europeisk integration till sina medborgare.

När kommer nästa våg av effekter?
– De konkreta förhandlingarna om villkoren för brexit väntas dra igång i början av nästa år. Då kommer vi att veta mer om hur långt ifrån varandra EU och Storbritannien står i avgörande frågor. Med val i bland annat Tyskland och Frankrike nästa år är det stor risk att brexitförhandlingarna också kommer att bli inrikespolitik med större motsättningar som följd. Marknaderna har hittills valt att lita på försäkringar från både brittiska och europeiska toppolitiker om att alla ska verka för en lugn och ordnad ”skilsmässa” men risken känns ändå rätt stor att förhandlingarna blir mer ”bråkiga” och mindre ”mysiga” än vad många tror idag.

När blir brexit verklighet?
– Huvudtipset är att Storbritannien väljer att lämna in sin utträdesansökan i början av nästa år och från den dagen har man sedan två år på sig att förhandla fram ett utträdesavtal. Det skulle betyda att Storbritannien kan vara ute ur EU från 1 januari 2019. Men räkna med att det finns många fallgropar på vägen som kan försena hela processen. Sen finns också en liten möjlighet att det inte blir något brexit. Kanske kommer den brittiska regeringen till slutsatsen att kostnaderna och komplexiteten av att lämna EU blir så negativa att man till sist bestämmer sig för att inte lämna in någon utträdesansökan. Som sagt, inget huvudscenario men inte omöjligt heller.

Vidare läsning om brexit och vad det innebär för dig som entreprenör eller näringslivet i stort hittar du här, via Utrikesmagasinet, som ges ut av Utrikespolitiska institutet.

En kommentar

  1. Kenneth skriver:

    En smart grej av England att få i genom sina krav utan att lämna EU