Budgetpropositionen 2017 – Så berörs du som företagare

Steget före | 21 september 2016 |

Regeringen har nu överlämnat sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen. Men vad innehåller det som påverkar dig som företagare? Thomas Erikson, skatteexpert på SEB benar ut de tre viktigaste punkterna.

I budgetpropositionen finns som bekant bland annat regeringens finansplan, deras bedömning av hur den svenska ekonomin och de offentliga finanserna utvecklas och vilka ramar det ger för den finansiella politiken. Den innehåller även regeringens förslag till hur statens utgifter ska fördelas samt en beräkning av hur stora statens inkomster väntas bli under 2017.

thomas-eriksonThomas Erikson, skatteexpert på SEB, har tagit sig en första titt på regeringens budgetförslag, som innehåller ett fåtal nyheter som kan påverka företag och dess ägare.

Vilka är då de tre viktigaste punkterna?

1. Marginalskatten ökar för en del företagare eftersom uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2017 begränsas till förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt uppnås vid en månadsinkomst på cirka 37 700 kronor samt värnskatten vid cirka 54 300 kronor.

– Det medför att cirka 39 000 fler personer beräknas få betala statlig inkomstskatt 2017 och cirka 13 000 fler beräknas får betala värnskatt. Den maximala effekten beräknas till knappt 100 kronor per månad och person, säger Thomas Erikson.

2. Ett växa-stöd för näringsidkare som driver enskild firma utan anställda införs, vilket kaske kan fungera som en morot för små företag som funderar på att expandera. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs i den enskilda firman.

– De betalar bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av lönen till den anställde som inte överskrider 25 000 kronor per månad. Möjligheten till växa-stöd är tidsbegränsad till utgången av år 2021, säger Thomas Erikson.

3. Ett förslag om skärpt skatterapportering finns i budgetpropositionen, vilket kan bli en kännbar administrativ pålaga för företagare. Alla arbetsgivare föreslås lämna en månatlig skatterapportering per individ, istället för som i nuläget, en gång per år.

– Regeringen ser detta som ett initiativ för att bekämpa skattefusk, säger Thomas Erikson och tillägger:

– Förenklingsutredningen tillsattes 1 januari 2013 med uppdrag att utreda möjligheter att förenkla företagarens vardag och de skatteregler som gäller för enskilda näringsidkare, men det här förslag går snarare i motsatt riktning.

För dig som vill ta del av fler reaktioner kring budgetpropositionen för 2017, ur ett entreprenörsperspektiv, hittar mer läsning här och här.

SvD rapporterar om ökade sjukskrivningar som den största orosmomentet i budgeten och kallar den en ”potentiell budgetbomb” som fortfarande inte är desarmerad. Utgifterna för sjukskrivningar har fördubblats på sex år – från 21 till 40 miljarder.

Dessutom lyfts etableringen av nyanlända fram som en av de största utmaningarna, där flera åtgärder lanserar i budgeten. Bland annat vill regeringen lägga mer pengar på de så kallade snabbspår för olika yrkesgrupper, in i arbetslivet.

Läs mer: Slopat tak för uppskov, blir det höjd fastighetsskatt nu?