Så kan ditt företag göra business med blockchain

Skapa lönsamhet | 20 november 2017 |

Smarta kontrakt, färre mellanhänder och effektivare leveranser. Mindre fiffel och fler sätt att kontrollera äkthet och identitet. Fler än finansbranschen kläcker nu nya användningsområden för blockchain, i en rasande takt. Så här kan ditt företag göra business med blockchain.

Om fyra år beräknas verksamheter baserade på blockkedjor vara värda över tio miljarder dollar. Finansvärlden har definitivt hunnit längst. Drygt 40 banker och techbolag har till exempel gått ihop och bildat R3, ett bankkonsortium för blockkedjeteknik. R3 har tagit in närmare en miljard kronor 
för att göra internationella transaktioner snabbare och billigare. R3:s tre nordiska medlemmar, däribland SEB, är med och investerar tiotals miljoner kronor.

Med det sagt kan tekniken användas till mycket mer än bankverksamhet. Den har börjat ligga till grund även för många andra typer av tjänster och vissa pratar om en potential att revolutionera samhällsekonomin. De industrier utöver finansbranschen som hittills förutspåtts att bli de främsta användarna är försäkring och shipping.

Läs mer: Investerare kritiska till senaste blockchain-trenden: ”Initial coin offering”

Business med blockchain

Vad är det då med blockkedje-tekniken som möjliggör nya tjänster och företagsidéer? Tekniken bygger på att flera aktörer som gör affärer med varandra kan se alla transaktioner som görs i kedjan. Transaktionerna lagras i en distribuerad databas där alla har överblick och registreringen av en transaktion sker simultant i respektives ”huvudböcker”.

Beroende på ifall transaktionen sker på en öppen blockkedja, så som kryptovalutan Bitcoin, eller på en privat, så är informationen öppen för alla alternativt endast de inblandade i just den transaktionen.

Just banker måste på grund av sekretesskäl hålla informationen privat mellan parterna, varför just R3 Corda lämpar sig för den finansiella industrin. I och med det blir det omöjligt att manipulera och gå in och ändra en transaktion i efterhand. Om någon tar bort en transaktion ligger den ändå kvar på i den distribuerade huvudboken hos alla de andra i kedjan.

Läs mer: Hur påverkar blockchain ditt företag?

Hur använder företag och organisationer blockchain i dag?

1. Bevisa äkthet och ägarskap.
Svenska Lantmäteriet är bland de första i världen med att testa hur blockkedjan kan skapa säkra, digitala fastighetstransaktioner. Tekniken används för att verifiera alla transaktioner och dokument såsom köpekontrakt, lånehandlingar, pantbrev och lagfarter genom hela flödet vid en fastighetsförsäljning – ett fyrtiotal steg totalt.

Även konstvärlden har fått upp ögonen för möjligheterna via blockkedjor när det gäller att minska antalet förfalskade konstverk. Verisart i LA, Tagsmart i London och Ascribe i Berlin är exempel på företag som jobbar med digitala certifikat för konstverk.

 Samtidigt lyfts frågan om att få betalt som kreatör, på nya sätt. Dels med färre mellanhänder, dels via en slags crowdfunding med bitcoin.

Vid sidan av konstvärlden är även diamantbranschen högst intresserad av tekniken, utifrån samma äkthetsperspektiv.

2. 
Spåra och effektivisera leveranser.
Inom dagligvaruhandeln är intresset stort. Blockkedjeteknik spås till exempel kunna spara miljarder för matleverantörer. I Sverige kikar Axel Johnson-koncernen på hur tekniken kan användas livsmedelskontroll och spårbarhet.

Ett utländskt exempel är Walmart som under de senaste åren testat att spåra fläskkött med hjälp av en blockkedja, från leverantörer till butikshyllan. Såväl Walmart som Nestlé samarbetar med IBM för att hålla dålig mat borta från hyllorna. Och om smitta upptäcks – exakt vilken mat är det som ska plockas bort? Här kan processen snabbas upp.

Samtidigt jobbar svensk-brittiska Chainvine parallellt med både vinlogistik och stålleveranser. Kunder kan se hur en viss vinflaska fraktats och vilken temperatur det hållit, förutom att det de facto är det innehåll som det sägs vara. Samma kvalitetsinsyn gäller i blockkedjeprojektet för företaget Stena Stål, där leverantörskedjan digitaliseras.

3. Smarta kontrakt.
Blockkedjetekniken används bland annat för att skapa olika former av nya kontrakt. Ett konkret exempel är till exempel ett leasingavtal för en bil. Är bilen är uppkopplad och synkad med en kunds betalplan kan den automatiskt kolla att en betalning gjorts – annars startar bilen inte.

4. Slippa mellanhand.
Blockkedjan används också för att ta bort mellanhänder i en transaktion, samtidigt som den håller köpet säkert. Betalningssystemet Veem är ett exempel, där användarna kan göra interna betalningar till varandra.

5. Känslig information.
Till exempel inom sjukvården – och försäkringsbranschen – ser man potential för att skicka journaler mellan olika aktörer på ett säkrare och smidigare sätt. I en enkätundersökning gjord av Deloitte var chefer på hälsoföretag mest positiva till blockkedjan. 35 procent uppgav att deras företag kommer att använda blockkedjetekniken inom en snar framtid.

Läs mer: Så tar du ditt företag förbi de 5 vanligaste tillväxthindren

6. Minska fusk och korruption.
Når hjälpen fram? Välgörenhets- och biståndsorganisationer har chansen till större insyn i hur medel hanteras och för att se till att pengar når fram.

7. För människor på flykt
Microsoft och Accenture samarbetar i ett FN-projekt där blockkedjeteknik ska ge id-handlingar till en miljard papperslösa människor. Befintliga register från privat och offentlig sektor ska kopplas ihop, och användarna ska kunna komma åt sin information med hjälp av blockchain-systemet, var de än befinner sig.

Fler exempel på business med blockchain-teknik

Vill du ha fler exempel och mer inspiration kring hur företag i olika branscher ser på blockchain och hur ditt företag kan dra nytta av tekniken? Här och här hittar du vidare läsning.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!