Cirkulär ekonomi – en vinst för miljön och för tillväxten

Hållbart företagande | 26 juli 2016 |

Du vet förmodligen redan att cirkulär ekonomi är bra för planeten. Men har du koll på hur det kan göra gott för dina affärer?

Elin Bergman, Cradlenet

Vi lever idag i en linjär ekonomi som går ut på att vi utvinner resurser och tillverkar produkter som sedan slängs efter en relativt kort tids användning.

– Det är ett arbetssätt som är ett enda stort slöseri både med planetens och företagens resurser, säger Elin Bergman, ordförande i nätverket Cradlenet. I en cirkulär ekonomi däremot produceras inget avfall utan hela kedjan är uppbyggd kring att vi ska ta tillvara de resurser som redan är i omlopp, något som företag både kan spara och tjäna stora pengar på.

Tänk smart och skapa tillväxt

För med stigande resursknapphet ökar priset på råvaror, något som påverkar lönsamheten och som till exempel har fått H&M att börja samla in gamla kläder för att få in tyget i produktion igen och på så sätt slippa köpa dyrt jungfruligt material. Andra företag har börjat leasa ut sina produkter istället för att sälja dem för att på så sätt behålla kontrollen över råvaran och tjäna mer pengar på att erbjuda produkten inte bara till en utan till flera kunder.

– Tidigare har miljörörelsen ofta pratat om att företag måste sluta, dra ner, minska – något som går tvärtemot företagens intention att faktiskt tjäna pengar, säger Elin Bergman. Men i cirkulär ekonomi utgår man istället  från att det går att skapa tillväxt genom att tänka smart och på så sätt skapa nya jobb och affärer.

Enkäten: Hur blev cirkulär ekonomi en lönsam affär för er? 

Avfall som resurs

Ett sätt är som sagt att inte se avfall som avfall utan som en resurs som antingen kan återvinnas eller som via innovation kan utvecklas till nya varor.

– När vi slänger avfall slänger vi pengar, så enkelt är det och vi har mycket att vinna på att använda denna avfallsresurs till exempelvis material för nya produkter, säger Elin Bergman.

Ett annat sätt är att fundera på var i kretsloppet det egna företaget befinner sig och fundera på vem som har behov av det som är skräp för mig. Och inte minst att titta på möjligheten att sälja tjänster.

– När fler saker måste hålla länge ökar marknaden för lagning, uppgradering, logistik och återvinning, något som är arbetskrävande och skapar nya arbetstillfällen. Tyvärr ligger vi i Sverige lite efter på det här området, men jag tror att om vi bara börjar utvärdera våra affärsmodeller finns här mycket pengar att tjäna, avslutar Elin Bergman.

Fotnot: Cradlenet är ett nätverk som består av formgivare, producenter, kemister, arkitekter, eko-strateger med flera som arbetar för att tillämpa och sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige och över världen.