Debatt: Så ska svenska företag kunna växa

Steget före | 6 juli 2016 |

Att ha ett entreprenör-vänligt klimat är viktigt för Sverige. Det var den panel överens om som deltog i en debatt kring ämnet, anordnad av SEB och Svenska Dagbladet. Men hur når man dit?

Make it fick en kort pratstund med två av deltagarna efter debatten i Almedalen.

Marie Wall, startup-ansvarig på Näringsdepartementet:

Marie Wall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Marie Wall. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

I paneldebatten var ni fler som nämnde att förändringen tar tid. Men går det åt rätt håll?

– Jag ser en utveckling. När debatten om startups drivs brett skapar det en djupare förståelse för dem och att politiken behöver ta hänsyn till dem. Diskussion driver förståelse och djupare insikter hos politiker och tjänstemän om de specifika utmaningarna start ups har. Jag brukar likna det vid att driva jämställdhetsfrågan: Få är emot jämställdhet, men i det dagliga arbetet glöms frågan lätt bort. Min roll är att få in en vana att anta det perspektivet.

Vilken är den enskilt största förändringen som krävs för att förenkla för startups vad gäller medarbetare?
– Redan tidigt måste företagen kunna rekrytera, men de har inte möjlighet att locka med lön. Då måste det finnas incitament för den enskilde att ta risken ändå. Därför är frågan om optioner i företaget viktig. Det gäller även vid rekryteringar från länder där de är vana vid optioner. Startups behöver också kunna rekrytera från stora etablerade företag. Den rörligheten behövs.

Varför? Vad ser du att små och stora företag har att vinna av varandra?
– De måste inte stå i motsättning till varandra. När Spotify var i sin linda fick de draghjälp att växa av Telia. De små och stora måste hitta varandra och förstå varandra. De små behöver nätverk, kapital och kunder och de stora kan erbjuda innovativa lösningar till marknaden, med hjälp av de små.

Läs mer: Nytt statligt riskkapital ska hjälpa startups att växa

Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson (Centerpartiet):

Emil Källström

Emil Källström

Du säger att det krävs en långsiktig förändring hos hela det politiska ledarskapet för att skapa bättre förutsättningar för startups. Men vad kan göras här och nu?
– Sverige har ett stort, brett, reformbehov. Och fokus måste vara att skapa tillväxt i hela landet och göra det möjligt för företag att växa. Vi måste kratta i manegen. Men att göra det kräver politisk kraft. Vi satt i ett halvår med bostadsfrågan men kom ingenstans och det är beklagligt. Reformer måste genomföras och förändringar känns, så det kommer alltid vara någon som är emot dem.

Vad är det största enskilda problemet för startups i dag?
– En enskild sak som kan ordnas och som det finns förslag på är att svenska företag får ha optioner för anställda, precis som i Silicon Valley.

Något annat?
– Att tjäna de första tusenlapparna borde vara betydligt enklare än i dag. De första stegen som företagare ska vara precis lika enkla att ta inom lagen, som svart.

Läs mer: Ny plattform där startups och storföretag matchas

Här kan du ta del av hela paneldebatten: 

En kommentar

  1. […] ett seminarium i Almedalen diskuteras svenska företags tillväxt och villkor. Där deltar Marie Wall tillsammans […]