Så ser svenska företagare på digitalisering

Steget före | 14 oktober 2016 |

Nästan hälften av Sveriges företagare tror på ökad omsättning och fyra av tio tror även på ökad vinst, enligt en färsk rapport. Oron som finns gäller skatter och avgifter samt att hitta rätt kompetens. Dessutom har digitalisering seglat upp som ett hett ämne för majoriteten.

Åtta av tio svenska företagare är nöjda med sin verksamhet, enligt SEB/Demoskops rapport Företagsfokus som följer och analyserar företagares perspektiv och förutsättningar i olika branscher över tid. I år ger företag dessutom sin syn på digitalisering.

De flesta entreprenörer ser framför sig att antalet anställda, kunder, omsättning och vinst kommer att öka snarare än minska den närmaste tiden. Fem av sex svarar att de är nöjda med sin verksamhet och en stor majoritet tycker att förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige är goda.

Läs mer: Digitaliseringsdags – även för småföretagaren

Den oro som finns är starkt kopplad till ekonomi och personal. I större företag gäller oron svårigheten att hitta rätt kompetens, i mindre företag handlar oron om skatter och avgifter.

Snabb förändringstakt i många branscher

Även branschförändringar och digitalisering är på agendan hos landets företagare. En majoritet, oavsett bransch, tycker att förändringstakten är snabb. Snabbast går det i tillverkningsindustri och servicetjänster.

De flesta ser digitalisering som något positivt, inte ett hot. Särskilt i de större företagen ser man att det ger möjligheter att utveckla och erbjuda nya tjänster och produkter.

Entreprenörerna Arash Gilan och Jonas Hammarberg har nyligen släppt guiden Get digital or die trying – en digital handbok för företag. Den innehåller konkreta tips och tydliga råd för att lotsa sitt företag igenom den digitala transformationen.

Tsunami-digitalisering och kopiering

”Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Allt som sedan kopieras faller i värde och skapar en rörelse, som en tsunami-digitalisering. I och med detta så måste företagsledarna tänka – vad behövs för att följa med den här vågen?”, har Arash Gilan konstaterat i en intervju.

Vad är det som krävs då, vad behöver man göra och hur ska man tänka? Jonas Hammarberg ger några snabba inblickar här i ett videoklipp från en av hans föreläsningar om digital transformation:

Arash Gilan har bland annat lyft fram så kallat ”omvänt mentorskap” som en smart väg för att ta in ny kunskap på vägen mot att digitalisera sitt företag:
”Det har sen länge varit känt att unga människor ska ta hjälp av en äldre mentor. Men i sådana här fall skulle jag vilja vända på det och istället låta äldre få hjälp av yngre mentorer.”

Här kan du se och höra mer om insikterna som summeras i boken:

Läs mer: Årets snackis i Almedalen: digitalisering + hållbarhet + integration