E-hälsa allt hetare: ”Bra chans att hitta investerare”

Steget före | 16 januari 2017 |

E-hälsa: Den digitala hälsomarknaden beräknas omsätta 350 miljarder dollar år 2020 och skapa 10 000 nya jobb. Och Sverige ska bli bäst i världen på just e-hälsa. 


Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har lanserat en gemensam vision för e-hälsa 2025, där Sverige kort sagt ska har nått längst i världen på området. Det är en ambitiös satsning från statens sida som innebär stora möjligheter för såväl patienter och sjukvården som för näringslivet. Så här skrev Veckans affärer nyligen om e-hälsa.

Men frågorna är också många. Hur drar vi maximal nytta av den digitala tekniken utan att tappa den mänskliga kontakten med våra läkare? Hur balanserar man snabb tillväxt med ansvarsfulla regelverk?

Jättepotential för e-hälsa i Sverige

Experterna är dock eniga: om e-hälsan sköts på rätt sätt gör den inte bara vården billigare utan även bättre.
– Det finns en oerhört stor potential inom e-hälsa i Sverige, även om det hittills har gått ganska långsamt. Tekniken kryper hela tiden närmare patienten, och det måste ses som en möjlighet i stället för ett hot, säger Per Ask, professor i medicinsk teknik vid Linköpings universitet.

Digitaliseringen har redan ändrat mycket inom sjukvården. I dag kan man besöka en läkare på nätet, samla in hälsoinformation via aktivitetsarmband och få vård via appar. Men detta är bara början och e-hälsa är ett allt hetare tillväxtområde, både för små och stora företag.

Teknikrevolution med integritetsfrågor att lösa

Enligt konsultbolaget McKinsey kan regeringen och SKL:s ambitiösa satsning på e-hälsa minska vårdkostnaderna med 25 procent, eller 180 miljarder kronor år 2025. Nu står vården inför en teknikrevolution.

Läs mer: Nya statliga riskkapitalet igång: 5 miljarder till startups

Men den digitala överföringen av känslig personlig data medför även risker. I dag är det ännu oklart hur den informationen ska skyddas på bästa sätt när den skickas mellan olika aktörer.

– När du tar stora steg i samhället har du alltid en treenighet av juridik, arbetssätt och teknik. Nya lagar och organisationer måste etableras för att kunna skydda patienternas integritet. Patienten måste vara trygg med att personlig information inte blir hackad längs vägen, säger Nina Sellberg, professor i e-hälsa på Karolinska Institutet.

Het debatt kring information som samlas in

Ett annat problem är att identifiera vem som äger informationen, särskilt när analysen av ”big data” blir en alltmer värdefull affärsidé.

– Om jag samlar in data med ett aktivitetsarmband kan den vara värdefull inte bara för mig själv och min läkare utan även för ett läkemedelsbolag. Om man säljer datan, är det Apple eller jag själv som ska ha betalt för det? I vilken utsträckning ska den kunna gå att koppla till mig? Det vet vi inte riktigt hur vi ska hantera. Men frågan börjar bli trängande, säger Filip Petersson, som jobbar både med Life Science och teknologiinvesteringar på SEB Venture Capital.

Läs mer: Hållbar mat: Vattenbruk en allt viktigare bransch i Sverige

Och det är ingen tvekan om att e-hälsa handlar om stora pengar. Kinnevik investerade i år 14 miljoner dollar i brittiska startup-företaget Babylon Health, som låter patienter besöka doktorn via videosamtal.

Bra chans att hitta investerare

För nystartade svenska företag finns det också stora möjligheter att hitta investerare.

– Intresset för att starta lite mer framåtlutande bolag är större än vi kanske någonsin sett i det här landet, så jag känner att det finns en ganska bra miljö för e-hälsa i Sverige. Här är innovation och startups väldigt mycket i fokus. Och ju mer riskkapital som attraheras av detta, desto fler intressanta life science-bolag kan vi skapa. Tyvärr går lite för mycket pengar till att göra några ytterligare mobilspel eller shoppingappar, eftersom få investerare har kompetensen att investera i Life Science, säger Filip Petersson.

Läs mer: Trend: 5 svenska vattenbruk-entreprenörer att ha ögonen på

Många it-företag som börjar med e-hälsa kommer dessutom från en bakgrund där man inte har full förståelse för alla regleringar som gäller inom medicinsk teknik, konstaterar han.

– Här måste du ha kliniska bevis för att saker fungerar. Du kan inte bara komma dragandes med en app som påstår att den gör det ena eller det andra för din hälsa. Du måste kunna bevisa det. Och bevis kostar pengar. Det lär sig många e-hälsobolag den hårda vägen, säger Filip Petersson.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!