Har du tänkt på att pensionen är en attraktiv förmån?

Koll på pensionen | 13 juni 2016 |

Tjänstepensionen glöms lätt bort bland alla andra förmåner som idag krävs för att attrahera, utveckla och engagera rätt medarbetare. Men med tanke på att den kommer att stå för en stor andel av mångas framtida pension, finns all anledning att ge den en given plats inom företagets Talent Management.


EFFEKT SVENSKA AB
Effekt svenska AB, erbjuder servicetjänster inom städ och arbetsplatsservice

Elias Melki Elias Melki, vd:

”Vi har en stor andel anställda som omfattas av kollektivavtal och bara cirka tio procent tjänstemän. Av dem är det också väldigt få som har efterfrågat pensions- och försäkringslösning, och därför har vi inte engagerat oss så jättemycket i de frågorna. Det är kraven från de anställda som styr vårt engagemang, och om ingen frågar lägger vi våra resurser på andra saker.”

 

SWEDISH BIOGAS INTERNATIONAL
Swedish Biogas International, äger och driver biogasanläggningar

Anna BrynasAnna Brynås, vd:

”På Swedish Biogas International (SBI) ser vi pensions- och försäkringslösningar som en viktig personalförmån och vi har ambitionen att erbjuda lite bättre villkor än standardlösningen: Något högre pensionsavsättning samt en bra sjukvårdsförsäkring som ger medarbetarna tillgång till snabb hjälp/vård och därmed minskad sjukfrånvaro på företaget. ”

Ny syn på pensionen: Tjänstepensionen – en viktig del av Talent Management

PURPLE SCOUT
Konsultföretag med programmerare specialiserade inom Open Source

SONY DSCJohan Strömhage, vd

”Ja, vi har ett paket som motsvarar det som kollektivavtalen ger. De yngre medarbetarna frågar sällan efter det, men för de mer seniora är det viktigt och då vill vi gärna erbjuda dem den förmånen.”