Dags för expansion – så hittar du finansiering!

Hitta finansiering | 15 december 2016 |

Hitta finansiering – hur gör du? Står du inför en expansionsfas och behöver kapital för att växa på det sätt som ni planerar och önskar? Vi guidar dig till de vanligaste finansieringsformerna, från banklån till affärsänglar.

Kanske behöver du pengar för att växa med nyanställningar eller så har du bestämt dig för att ta in flera ägare i utbyte mot kapital alternativt har en affärskritisk investering grävt lite för djupt hål i kassaflödet. Oavsett så finns det flera olika vägar till nya pengar in i verksamheten och det är sällan en enskild finansieringsform är lösningen. Det handlar snarare om en kombination av flera som kan ge dig bättre möjlighet att växa på det sätt och i den takt som du önskar. Och med villkor som passar just din verksamhet. Här är olika sätt att hitta finansiering:

LÅN FRÅN BANKEN

Utgör ofta basen. Att jämföra med ett bottenlån vid bostadsköp. Finns flera olika former av lån och villkoren varierar förstås. Mer om vad banken kan hjälpa till med kan du läsa om här.

LÅN FRÅN ALMI

Ett Almi-lån kan jämföras med bostadslånets topplån. Räntan är högre än för ett banklån, eftersom långivaren tar en större risk.

RISKKAPITAL

Kapital från investerare utanför tidigare ägarkrets och som kräver delägarskap. Ju högre risk investeraren tar desto större andel i företaget vill han eller hon ha som betalning. Via Riskkapitalföreningen hittar du ett flertal riskkapitalbolag listade bland annat utifrån branscher.

KAPITALTILLSKOTT FRÅN FÖRETAGETS ÄGARE

Kapitaltillskott från ägarna kan mycket väl vara en av flera intäktskällor. Antingen via så kallat aktieägarlån eller ett rent tillskott till det egna kapitalet. Det sistnämnda betalas tillbaka via utdelningar medan ett aktieägarlån förräntas och ska amorteras av allteftersom det finns utrymme i kassaflödet.

PRIVAT RISKKAPITAL

Eller Private Equity, det vill säga privata investerare, så kallade affärsänglar kan vara ett smart sätt att knyta till sig inte bara kapital utan också nya kontakter och ny kompetens. Det finns ett flertal nätverk, bland annat Connect Sverige som också tar fram rapporter om affärsängelnätverk. Gör ordentlig research så att du inte slösar tid på dem som ändå inte är intresserade av din affär, gå metodiskt tillväga. Ge en kort beskrivning över telefon, var tydlig och rakt på sak och stäm träff med de som kan vara intressanta. Räkna med att du får ta många kontakter.

CROWDFUNDING

Har på kort tid blivit ett populärt sätt att nå ut till potentiella investerare, ofta bland allmänheten, för att hitta finansiering. I Sverige finns bland annat Kickstarter och Foundedbyme. Crowdfunding har hittills varit mest förknippat med uppstartsbolag, men via equitybaserad crowdfunding kan du sälja aktier i ditt bolag för att få ihop mer kapital. Ytterligare en variant gräsrotsfinansiering är crowdlending, men här ska pengarna betalas tillbaka, det rör sig alltså om ett lån, och de som investerar kommer att bedöma dina möjligheter att betala tillbaks pengarna med ränta.

PROJEKTMEDEL OCH BIDRAG

Det finns ett antal medel och bidrag att söka. Här kan du bland annat vända dig till Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket. De administrerar även en del av EU-bidragen, där bland annat Enterprise Europe Network kan vara en bra källa till information och stöd. Exakt vad du kan söka beror på om du är ute efter finansiering för produktutveckling och innovation eller om det kanske handlar om export och internationell etablering.

AFFÄRSUTVECKLINGSCHECKAR

Tillväxtverket står bakom detta initiativ som vänder sig till mindre företag som har en tjänst eller produkt som ska internationaliseras. Stödet är på mellan 50 000 till 250 000 kronor.

MIKROFINANSIERING

Ett växande område med ett flertal aktörer, bland annat Almi som numera erbjuder nystartade eller relativt unga företag mikrolån på upp till 200 000 kronor med en återbetalningstid på upp till 72 månader, förmånlig ränta och amorteringsfritt de första tolv månaderna.

ENTREPRENÖRSTIPS OCH EXPERTRÅD

Här kan du också se ett klipp med entreprenörsröster och experters råd kring olika finansieringsformer:

 

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!