Joakim Gustafson

Joakim Gustafson

Titel: Pensions- och försäkringsfrågor

Gör: Segmenstsansvarig för små- och medelstora företag inom SEB Pension & Försäkring. Leder det strategiska arbetet med att utveckla kunderbjudande och affärsmodellen inom små- och medelstora företagsaffären.

Skriver om: Pension- och försäkringsfrågor och lösningar för snabbväxande företag.

Artiklar av Joakim Gustafson