Wilhelm Nisser

Wilhelm Nisser

Titel: Finansieringsexpert

Gör: Produktansvarig för valutahandel och risksäkring till små och medelstora företag. Har en bakgrund inom financial- och business controlling och har arbetat med framtagandet av modeller för finansiell analys, bland annat i kundmöte.

Skriver om: Företagsfinansiering – hur får små och medelstora företag den finansiering de behöver, så att de har kraft att växa och bedriva sin verksamhet långsiktigt?

Artiklar av Wilhelm Nisser