Affärsänglar – en vitamininjektion för ditt företag

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 2 juli 2016 |

Affärsänglar kan vara ett smart sätt dig knyta till dig ny kompetens och nya kontakter för företagets räkning. Så här fungerar det och så här hittar du dem.

Jag har tidigare benat ut de olika finansieringsmöjligheterna som ett företag har. Jag brukar dela in dem i tre kategorier: kapitaltillskott från grundare eller andra närstående, externt ägarkapital (i princip att bjuda in nya delägare i bolaget) och externa skulder.

Här tänkte jag gå in lite närmare på en viss variant av externt ägarkapital, nämligen ”affärsänglar”. Affärsänglar är en typ av private equity-aktörer, det vill säga privata investerare som går in som delägare i ett företag.

Förutom att investera kapital i ditt bolag mot en ägarandel så kan de här investerarna bidra med affärsmässig kunskap, erfarenheter och nätverk. Med andra ord, tillföra en vitamininjektion i ett nystartat företag eller ett företag som står inför en ny fas.

Läs mer: Lån och leasing: Hur kan företaget finansiera investeringar?

Skillnader mellan en affärsängel och riskkapitalist

Här via Driftig.nu kan du som vill läsa mer om skillnaderna mellan en affärsängel och en riskkapitalist (i slutet av texten). Även Tillväxtverket har en sida som uppdateras kontinuerligt om affärsänglar och nätverk.

Affärsänglar har generellt sett en investeringshorisont på tre-fyra år, även om tiden kan variera. Inför en investering behöver de sätta sig in i verksamheten och göra en analys, så kallad ”due diligence”, för att förstå vad företaget gör, hur det kan förväntas utvecklas och företagets ekonomi ser ut.

Det här är en viktig fas inför investeringsbeslutet. Är företaget helt nytt och det inte finns så mycket resultat att gå på än, blir förtroendet för ledningen och affärsidén än mer viktig. Är affärsmodellen skalbar, finns det en framtid för tjänsten eller produkten, vilka är personerna bakom företaget och hur driven är entreprenören?

Läs mer: Så gör du säkrare affärer utomlands

Smart väg till viktig kompetens

För företaget är affärsängeln ett sätt att knyta till sig ny kompetens och nya kontakter som kanske annars hade tagit väldigt lång tid att bygga upp. Vanliga branscher i dag där man hittar bolag med affärsänglar varierar i någon mån mellan olika delar av landet, men exempelvis it och kommunikation, health care, data och elektronik samt cleantech hör till de vanligare.

Men även branscher som konsumenttjänster, kemi och material samt finansiella tjänster förekommer. Nya områden som växer fram är miljöteknik, där investerare visar särskilt intresse för så kallade gröna entreprenörer.

Det finns ett antal affärsänglanätverk som fungerar som samordnare för privata investerare, till exempel Connect Sverige, som tagit fram en intressant rapport om affärsängelnätverk. Via tidningen Driva Eget hittar du en bra summering av rapporten. Och för dig som är intresserad av att komma i kontakt med affärsänglar kan det här blogginlägget vara en bra start.