Årets sociala entreprenör 2015 tipsar: Så får du in kapital

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 27 september 2016 |

Hans företag ska öka användningen av solenergi i utvecklingsländer. Nu har stjärnentreprenören dragit in fem nya miljoner kronor från investerare. Hur gör du för att också lyckas med din investeringsrunda?

Sam Manaberi avrundade 2015 med att koras till Årets sociala entreprenör. Då hade han drivit sitt företag Trine i drygt ett år efter uppstart på Chalmers Ventures. Via crowdfunding samlar Trine in kapital från enskilda individer i västvärlden till solenergiprojekt i utvecklingsländer. Kapitalet finansierar installationen och pengar tjänas sedan in genom att den lokala solenergi-entreprenören säljer el.

Läs mer: Guide: Vilka backar sociala entreprenörer?

Make it bad Sam Manaberi, som är vd och en av grundarna berätta om hur han gått till väga för att få en sådan fin start för företaget, vad som är viktigt att tänka på för att få in kapital och vilka bitar som måste finnas på plats för ett ungt företag.

Fem miljoner som mål

Under sitt första år lyckades Trine dra in projektfinansiering med hjälp av crowdfunding. Nu har företaget framgångsrikt avslutat sin andra finansieringsrunda. Målet var att få in fem miljoner kronor i nytt ägarkapital i bolaget, vilket de nått.

Den här gången valde de dock en annan metod än crowdfunding, eftersom målet nu var att finansiera själva bolaget:

”Vi vände oss till ett antal investerare – affärsänglar – och lade fram vår idé. Vi ser en stor fördel i att arbeta med affärsänglar på grund av styrkan i en nära ägarrelation, att tro på samma idé och få del av det nätverk och den kompetens som affärsänglarna bidrar med”, berättar Sam Manaberi.

Sätt tydliga mål och gå rakt på sak

Men lite mer konkret – hur gick han till väga? Hur kom han i kontakt med investerarna och hur fick han dem att nappa? Så här säger Sam Manaberi:

”Gör research, se vilka aktiva affärsänglar som finns omkring er bransch. Gå metodiskt till väga och kontakta dem en efter en. Ge en kort beskrivning över telefon om vad ni söker finansiering för.”

Läs mer: Hur ser villkoren ut för företag som vill förändra världen?

Det gäller att vara tydlig och gå rakt på sak, konstaterar han:

”Stäm träff med dem som du tror kommer att vilja investera och presentera din idé och ditt affärsupplägg (din pitch). Var beredd på att behöva kontakta många, så lägg din tid på att träffa dem som du bedömer som mest troliga att vilja gå med i finansieringen.”

Underlag till potentiella finansiärer, det så kallade investerardokumentet, hur långt ska det vara egentligen?

”Fokusera på det väsentliga, på två-tre sidor. Resten tar du i samtalet. Det är viktigt att hela tiden behålla fokus”, betonar Sam Manaberi.

Få in kapital med tydliga mål

Vad upplevde han då att det var viktigt för investerarna att veta? Svaret lyder: Sätt tydliga mål med finansieringsrundan: summan ni vill få in och inom vilken tidsperiod. Berätta också vad som händer om finansieringsrundan inte lyckas, till exempel att utveckling blir försenad och vad det innebär för företaget.

Teamet bakom företaget, människorna som ska genomföra affärsidén är viktiga, tillägger Sam Manberi: ”Ni behöver kunna visa att ni lyckats förut. Vår första projektfinansieringsrunda i höstas var framgångsrik och den är ju ett bevis på vår leveransförmåga”, säger Sam.

Läs mer: Backing Minds: ”Vi ska hitta företagen andra missar”Slutligen, vad skiljer företagets två finansieringsrundor åt? Syftet med dem var olika: den första gällde projektet i Afrika som sådant, medan den andra var för att stärka upp själva bolaget.

Testa intresset och få ambassadörer

Fördelen med crowdfunding är att det ger ambassadörer för ett projekt, du får även ett kvitto på att det är andra som tror på idén. Något du behöver fundera över är om ditt företag klarar av en stor mängd investerare. I synnerhet om du vill få in ägarkapital, eftersom resultatet då blir att du kommer få ett stort antal små ägare i bolaget, tipsar Sam Manaberi:

”Vi bedömde att, givet det skede som bolaget är i just nu, det är mer lämpat för färre ägare som engagerar sig djupare. Men det är en avvägningsfråga, från fall till fall,” säger Sam Manaberi.

Läs mer: Investerare: ”Så övertygar ni oss”