Vilka är godbitarna som gynnats av oron på börsen?

Johan Hagbarth | Okategoriserade | 22 februari 2016 |

Osäkerheten på börsen lär bestå ytterligare en tid, men för de riskvilliga finns det godbitar som till och med gynnats av senaste tidens oro. Och om prognoserna infrias bör aktier så småningom åter vara tillgångsslaget med de bästa förutsättningarna.

Efter en svajig avslutning på börsåret 2015 inleddes det här året med stor oro och rejäla börsfall. Lite svagare tillväxt än väntat i Kina, fallande oljepris – delvis beroende på svag efterfrågan från Kina – och oro kring tillväxten för industrisektorn i USA sände svallvågor genom världen finansmarknader.

Den senaste veckans kraftiga rekyl uppåt beror devis på att fallet troligtvis varit väl stort, samtidigt som vi sett en tendens till stabilisering i oljepriset.

Osäkerheten finns dock kvar – vi är nu i en fas där flertalet analytiker skruvar ner sina prognoser, både för den ekonomiska tillväxten och för bolagsvinsterna. Oljepriset har som sagt vänt upp den senaste tiden (tillfälligt?), men det befinner sig fortfarande på historiskt mycket låg nivå. Så länge orosmolnen består, lär vi få fortsatt svängiga börser och nya nedgångar kan absolut inte uteslutas.

Men allt är inte svart, som vanligt finns även positiva faktorer. I såväl Europa som USA är tillväxten relativt god och stabil, drivet framför allt av att hushållens ekonomi förbättrats påtagligt vilket driver på privatkonsumtionen. Det ger i sin tur bra fart i servicesektorn. De låga räntorna och övriga stimulanser fungerar också som energiinjektioner i ekonomierna samtidigt som det lägre oljepriset på sikt bör ge en positiv effekt på tillväxten via lägre råvarukostnader både för industribolag och konsumenter.

Bland världens tillväxtländer är bilden blandad. De som till stor del lever av råvaruproduktion har det tungt och lär ha det en tid till medan tillväxtekonomierna i Asien utvecklas väl. Indien uppvisar den högsta tillväxten, för Kinas del räknar vi med att oron är överdriven, vi ser förvisso en (förväntad) inbromsning i ekonomin, men få tecken på den hårdlandning vissa befarar.

Sammantaget räknar vi alltså med att en hygglig tillväxt ska ge okej förutsättningar för företagens vinstutveckling, samtidigt som fortsatt låga räntor gör det alternativet relativt ointressant. Efter det senaste årets börsfall har också aktievärderingarna generellt kommit ner till mer rimliga nivåer.

Dagens osäkerhet lär bestå en tid till, men vi räknar alltså med en stabilisering inom någon eller några månader. Om prognoserna infrias bör aktier så småningom åter vara tillgångsslaget med de bästa förutsättningarna – med ett extra plus för Europa och Asien där kombinationen av tillväxt och värderingar lockar lite extra.

På räntesidan blir det fortsatt svårt att få god avkastning – den som är långsiktig och tål lite kurssvängningar även i sin ränteportfölj kan rikta blicken mot företagsobligationer inom High Yield-segmentet. Här har den senaste tidens oro skapat goda avkastningschanser – för den som accepterar riskerna.