Växla upp företaget: Så går du från enskild firma till AB

Thomas Erikson | Hjälp med juridik | 7 september 2017 |

Varje år startas cirka 15 000 enskilda firmor i Sverige. När företaget växer vill många gå över till ett aktiebolag istället. När är det dags – och hur gör du?

Vilken företagsform du ska välja när du startar din verksamhet är ingen självklarhet. I vissa fall är det givet. I andra fall är det svårare att avgöra vad som är bäst i det långa loppet.

Enskild firma kan dock ofta vara ett bra första val för att starta en verksamhet, för att sedan eventuellt överväga att byta företagsform till aktiebolag. I ett tidigare blogginlägg har jag listat några skillnader samt för- och nackdelar med enskild firma och aktiebolag.

Enligt min erfarenhet är det ofta när verksamheten stadigvarande börjar ge ett överskott och möjligheterna till resultatjusteringar saknas som du definitivt bör fundera på att byta företagsform. En annan vanlig anledning är när du vill expandera och ta in fler delägare.

Läs mer: Sälj företaget effektivt – så gör du!

Ombilda smart från enskild firma till AB

När du fattat beslutet gäller det att vara noggrann och verkligen gå igenom de tillgångar och skulder som ska föras från den enskilda näringsverksamheten till aktiebolaget. Skattesystemet är konstruerat så att det ska vara möjligt att omstrukturera utan skattekonsekvenser. Det är dock viktigt hur prissättningen sker och att du undersöker vilka villkor som måste vara uppfyllda i just ditt fall för att undvika onödig skatt.

Hur börjar du egentligen och vad bör du tänka på, under omvandlingen? Här är 7 steg på vägen från enskild firma till aktiebolag.

1. Lagerbolag eller apportbildning

Det första du måste göra är att skaffa ett aktiebolag. Det enklaste är att skaffa ett färdigbildat så kallat lagerbolag. Du kan också bilda ett bolag genom att skjuta till tillgångarna i den enskilda firman genom apport. Aktiebolaget kräver ett minsta aktiekapital på 50 000 kronor.

Räkna dessutom med cirka 8000-12 000 kronor i ytterligare kostnad för själva bolaget, om du köper ett färdigbildat lagerbolag och vill ha hjälp med hela förvärvsprocessen.

Om du är beredd att göra administrationen själv i samband med köpet så kan du komma betydligt billigare undan genom att starta och registrera bolaget via Verksamt.se. Om du gör detta via nätet så är kostnaden bara 1 900 kronor.

Läs mer: Därför kraschar företag: 4 vanligaste felen första året

2. Undvik uttagsbeskattning

När du överlåter tillgångar och skulder (inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet är huvudregeln att det sker en beskattning som för ett eget uttag (uttagsbeskattning). Det innebär att du ändå beskattas som om överlåtelsen hade skett till marknadsvärdet.

Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med byte av företagsform kan du överlåta tillgångar till det skattemässiga värdet även om det är lägre än marknadsvärdet (så kallad underprisöverlåtelse). Då uppstår ingen vinst i den enskilda firman vid överlåtelsen.

Du uttagsbeskattas i regel inte om:
• hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget
• samtliga aktier är kvalificerade (det vill säga omfattas av 3:12-reglerna)
• aktiebolaget inte har något underskott från tidigare år (det går dock att underprisöverlåta om bolaget avstår från att utnyttja underskottet)

Läs mer: Growth-o-meter: Så accelererar du företagets tillväxt

3. Dra av gamla underskott

Om du har ackumulerade underskott i den enskilda näringsverksamheten så kan du inte föra över dem till aktiebolaget. Däremot kan du yrka avdrag för underskottet (70 procent) som en reaförlust i inkomstslaget kapital, om den enskilda näringsverksamheten upphör. Avdrag medges då som ett så kallat kvoterat slutavdrag med 70 procent av underskottet. Avdrag medges året efter att verksamheten upphört och/eller under något av de därpå följande två åren.

4. För över gamla reserveringar

Har du gjort reserveringar i den enskilda firman i form av periodiseringsfonder eller expansionsfond så går det att föra över dessa till aktiebolaget. Du måste dock då göra ett visst tillskott till aktiebolaget. Den likvid/fordran du får på bolaget som betalning för tillgångarna kan därvid användas som tillskott.

Läs mer: Vd-bedrägerier och bluffakturor: Så skyddar du företaget

5. Bokföring

Det är viktigt att du avslutar bokföringen på rätt sätt när du avslutar företaget. Du ska göra ett sista bokslut även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett verksamhetsår. Det innebär att det sista räkenskapsåret i den enskilda firman kan bli kortare än tolv månader. Tänk på att bokföra även de sista affärshändelserna.

6. Anmäl hos Skatteverket

Kom ihåg att avanmäla den gamla verksamheten för F-skatt plus eventuella arbetsgivaravgifter och moms – samt att registrera den nya verksamheten i aktiebolaget genom Skatte- och avgiftsanmälan (SoA) till Skatteverket.

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

7. Ta hjälp!

Det är mycket att hålla reda på vid en ombildning. Det gäller att ha koll på allt från överlåtelseavtal, skattekonsekvenser, konteringar, balans- och resultaträkningar till deklarationer. Mycket kan du göra själv, men kanske inte allt – om det ska bli rätt. Det finns ofta svåra gränsdragningsfrågor för olika typer av verksamheter. Någon kombination av företagsrådgivare, revisor eller skattejurist är därför ofta nödvändiga vid en ombildning.

Lite tips och ytterligare aspekter att beakta kan du hitta här på Skatteverkets hemsida. Lycka till!

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

2 kommentarer

 1. HANS LARSSON skriver:

  Tack för nyttig information!
  Hälsningar
  Hasse

 2. anders skriver:

  Men det är bättre att köpa 1-2 fastigheter om året och sälja. Då slipper man bokföring och 3:12 regler och enbart 22 % skatt utan begränsning till 2,75 basbelopp.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>