Ett bra resultat – är det samma sak som pengar på kontot?

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 21 oktober 2017 |

Försäljningen går bra, orderboken växer och resultatet ökar – det går bra nu och alla kan sova gott. Eller?

Jag tänker på en bok som kom ut för några år sedan, Great by choice av Jim Collins och Morten T Hansen. Bland andra insikter lyfter författarna fram betydelsen av att företagsledningen har kontroll över verksamheten, har rätt information och – faktiskt – besitter en sund dos av tvivel. Företagsledare bör ställa sig frågan vad som skulle kunna hota verksamheten och därefter vidta åtgärder för att förhindra att det sker, resonerar författarna.

Så vad skulle en sådan förutseende företagsledare fundera på, i ett scenario med växande orderbok och ökande försäljning? Ett garanterat ämne på agendan bör vara hur kassaflödet ser ut. Vi pratar likviditet: pengar in, pengar ut. Och vart tar pengarna vägen?

Läs mer: Så förbättrar du likviditeten i ditt bolag

Pengarna bundna

I ett företags normala verksamhet binds pengarna oftast i varulagret, kundfordringarna och i anläggningstillgångarna (exempelvis maskiner och fordon). Så i tider av ökande orderbok och ökande försäljning kommer högst sannolikt mer likviditet att bindas i såväl varulager som i kundfordringarna.

Hur kommer det sig och vad innebär det? Jo, i väntan på att dina kunder ska betala så behöver du se till att du har pengar i kassan för att betala dina egna leverantörer och anställda. Det kan löna sig att fundera på vilka betalningsvillkor du lämnar till dina kunder och hålla koll på hur lång tid det faktiskt dröjer tills de har betalat.

Kassaflödet handlar om att helt enkelt ha koll på när i tiden du får in pengar från dina kunder och när i tiden du i din tur behöver betala dina leverantörer, anställdas löner och annat som behövs i din rörelse. Kassaflödet är i korthet ett uttryck för att beskriva hur företagets kassa ökar och minskar över tiden. Det här är något annat än resultatet på sista raden, dvs intäkter minus kostnader.

Läs mer: När ska du ta företaget till börsen?

Intäkter vs pengar i kassan

Tidpunkten för när dina intäkter blir likvida och kommer in i kassan är när din kund har betalat fakturan. Däremot kan du intäktsföra ordern redan vid leveranstillfället. Med andra ord, intäkter är inte samma sak som pengar in i kassan, såvida du inte bedriver kontantförsäljning (till exempel har en butik).

Och så var det en sak till: bankerna tittar noga på ditt kassaflöde och särskilt på att kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt. Så behöver du låna pengar, ska räntan och kapitalet kunna återbetalas från det.

Just när det gäller cash flow och så kallat cash management strategi har Sebastian Vestergaard på internationella företaget Joe & the juice några intressanta tankar som han delar med sig av i ett Youtube-klipp. Särskilt hur de finansierar sin expansion och byggandet av nya butiker: