Vad är flexpension – och hur hjälper det ditt företag?

Peter Eriksson | Koll på pensionen | 7 december 2017 |

Flexpension finns numera som en anställningsförmån i många kollektivavtal. Vad är det och hur matchar ditt företag det, när du vill locka talanger och ha nöjdare medarbetare?

Flexpension, som du kan läsa mer om här, handlar om att dina anställda ska kunna mjukstarta sin pension och att de parallellt ska kunna fortsätta att jobba lite längre. Förmånen är framförhandlad inom kollektivavtal men även andra företag börjar erbjuda det till sina anställda.

Den bakomliggande tanken är just att möjliggöra ett längre arbetsliv, inte minst mot bakgrund av att pensionssystemet förutsätter arbete högre upp i åldrarna för en rimlig pensionsnivå.

Flexpension innebär högre avsättningar än tidigare inom kollektivavtalad tjänstepension. Det betyder att många företag nu behöver hänga med och höja sina avsättningar. Det vill säga om de vill följa utvecklingen och erbjuda sina anställda lika bra pensionsförmåner.

Läs mer: Nya möjligheter att belöna nyckelpersoner vid årsskiftet – för vilka företag?

Flexpension – lösning i två steg

Hur fungerar det då? Lösningen med flexpension består kort sagt av två delar. Den ena delen rör rätten att gå ner i arbetstid när pensionsåldern närmar sig. Det kan handla om att den anställde vid till exempel 60 eller 62 års ålder kommer överens med arbetsgivaren om att trappa ner arbetstiden till exempelvis 80 procent.

Den andra delen handlar om att arbetsgivaren höjer premieavsättningarna. På stora delar av arbetsmarknaden siktar man på att den extra avsättningen ska vara i storleksordningen 2 procent per år. Den extra avsättningen till pensionen kan då användas för att fylla ut inkomstminskningen som uppstår på grund av arbetstidsminskningen.

Många företag erbjuder i dag en premieavsättning till tjänstepension som motsvarar 4,5 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.

Dags att öka avsättningarna

Ambitionen är då att avsättningarna ska motsvara kollektivavtalade förmåner. Men för att nå upp till den ambitionen behöver företag utan kollektivavtal nu alltså öka pensionsavsättningarna, för att även matcha flexpension.

Det innebär att företagen på sikt bör öka sina avsättningar med ytterligare 2 procentenheter för att ha ett fortsatt konkurrenskraftigt tjänstepensionserbjudande till sina anställda. Vill företaget dessutom sticka ut kan extraavsättningen vara högre.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

Sätt att införa flexpension på ditt företag

Hur går det till att införa flexpension på ett företag då? Svaret är att det kan ske på flera sätt. Ett sätt är att gå ”all in” och vid ett tillfälle lägga till den önskade extraavsättningen. Ett annat sätt är att införa flexpension successivt, till exempel med 0,4-0,5 procentenheter per år. Att börja diskussionen i år och starta det successiva införandet från och med nästa år underlättar ofta ett beslut i frågan.

Det kan också vara bra att känna till att flexpension – även om det finns i många kollektivavtal – inte alltid benämns med just det ordet:

• Inom den privata sektorn har det sedan en tid funnits en extra avsättning som kallats för ”deltidspensionspremier” och som gäller för tjänstemän.
• För arbetare finns något som kallas för ”livsarbetstidspension” samt ”arbetstidspension” och fungerar på liknande sätt.
• Inom det statliga området gäller sedan 1 januari att alla anställda som är födda 1988 eller senare får en avsättning till något som heter just ”flexpension”.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

2 kommentarer

 1. Bertil Jonsson skriver:

  Skulle det vara möjligt för anställda att själva ange hur stor procent dom vill avsätta av lönen till sin egen pension? Det finns personer som börjar arbeta sent i livet och kan behöva spara ihop lite extra till sin pension. Vissa kan inte själva ordna med pensionsförsäkringar och liknande besparingar men skulle bli hjälpta av det ett företag tillhandahåller.

 2. Peter Eriksson skriver:

  Hej Bertil och tack för din fråga!

  Det kan finnas behov för många att förstärka sin pension, till exempel i det läge som du beskriver, när personer börjat arbeta sent i livet.

  En individuell förhandling mellan den anställde och arbetsgivaren kan resultera i högre pensionsavsättningar. Dock måste man fundera över om extra tjänstepension är det bästa sättet att förstärka pensionen. Det kan vara det för den med högre löner.

  Däremot kan det tvärtemot vara negativt för den med lägre inkomster. Tjänar man mindre än 504 000 kronor/år är den generella rekommendationen att inte växla lön mot extra tjänstepension. Det rådet baserar sig på att man kan förlora förmåner inom socialförsäkringssystemet, bland annat allmän ålderspension. Just därför brukar det vara klokt ta hjälp av en rådgivare, för en bedömning av vad som är lämpligast.

  Vänliga hälsningar,
  Peter