7 frågor och svar – Så fungerar framtidsfullmakten

| Hjälp med juridik | 31 januari 2017 |

Framtidsfullmakten: Vad händer med ditt företag om du plötsligt förlorar din beslutsförmåga? Vem kliver in i ditt ställe? Från 1 juli i år föreslår regeringen att en ny sorts fullmakt ska börja gälla, som gör det lättare att säkra framtiden.

Hittills har det inte varit möjligt att själv bestämma vem som ska ha rätt att sköta dina rättsliga, ekonomiska och personliga angelägenheter om du hamnar i ett läge då du förlorar din beslutsförmåga.

Samtidigt har vi en demografisk utveckling där allt fler lever längre och är i riskzonen för att drabbas av demenssjukdomar eller nedsatt hälsotillstånd, som gör det svårt att ta hand om sig själv och sin ekonomi.

Läs mer: E-hälsa allt hetare: ”Bra chans att hitta investerare”

Regeringen har därför föreslagit en lag om så kallade framtidsfullmakter som ger dig möjlighet att redan idag utse någon som kan ha hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det.

Liknande system i grannländer
*Danmark har godkänt framtidsfullmakter utan särskild lagstiftning.
* Norge och Finland har lagstiftat om framtidsfullmakter sedan några år, något som bedömts fungera bra.
* De anglosaxiska länderna lagstiftade om framtidsfullmakter redan år 2007; The Mental Capacity Act, en lag som reglerar människors beslutsförmåga när de drabbats av sjukdomar
och skador i hjärnan.
De nya reglerna, som du hittar i sin helhet här, föreslås träda i kraft 1 juli i år och här är en summering av de vanligaste funderingarna kring framtidsfullmakten.

7 frågor och svar – Så fungerar framtidsfullmakten

1. När gäller den?
Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ska gälla när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden inte kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

2. Hur är den till hjälp?
Framtidsfullmakter stärker ditt självbestämmande genom att du får bättre möjligheter att planera framtiden.

3. Vem kan jag utse?
Fullmaktshavaren kan mycket väl vara en familjemedlem. Fullmaktsgivaren kan utse flera personer, till exempel en fullmaktshavare för allt som rör ditt företag, en för övriga juridiska frågor, en för ekonomiska spörsmål, en annan för frågor som rör vård.

Läs mer: Regeringens förslag: Så blir reglerna kring personaloptioner

4. Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?
Formkrav för framtidsfullmakter kommer likna de som i dag gäller för testamenten.

5. När träder den i kraft?
Det är fullmaktshavaren som med stöd av ett medicinskt underlag ska avgöra när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd.

6. Vem kontrollerar att uppdraget utförs korrekt?
Fullmaktsgivaren ska få utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget.

7. Hur kan fullmakten upphöra?
Framtidsfullmakten kan återkallas av dig som är fullmaktsgivare. När du väl får en god man eller förvaltare, begrepp som du kan läsa mer om här https://godman.se/godmanskap-och-forvaltarskap , upphör framtidsfullmakten.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>