Kan ditt företag locka till sig talanger på en global nivå?


Fredrik Josefsson | Nöjda medarbetare | 12 april 2016 |

Vad är poängen med de förhandlingar som pågår om ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA? Och varför kan nyckeln till ditt företags tillväxt vara att öppna upp för globala talanger?

Som en rivstart på mitt nya uppdrag som ansvarig på SEB för området Entreprenörer och hög tillväxt reste jag till världens nav för innovation och tillväxt, Silicon Valley. Fyra intensiva dagar med högintressanta möten 12 timmar per dag gav värdefull inspiration till hur vi kan hjälpa företag i Sverige som vill växa internationellt.

Jag tror att det slår alla som besöker Silicon Valley att kulturen genomsyras av en total glädje i att bygga nya företag och nya affärer av tekniker som förbättrar vårt samhälle. Genomgående är också att fokus ligger på vad varje person gör nu och framåt utan att snegla på ursprung och historia. Bakgrunden tynger inte utan tillför erfarenhet. Öppenheten och konkurrensen om de globala kompetenserna och stjärnorna är total.

Världens första virtuella stad
På plats träffade jag entreprenören Sheridan Tatsuno som bland annat varit rådgivare till Bangalores ledning inför omvandlingen till Indiens hetaste centrum för high tech. I dag bygger Sheridan Tatsuno världens första virtuella stad, utifrån Malmö-Köpenhamnsregionen. I denna virtuella värld kommer du att fritt kunna röra dig mellan regionens hus, affärer, parker och institutioner. Målet är att du på olika sätt ska kunna interagera bland annat genom att handla, bygga och informera fritt. Följ den intressanta utvecklingen här.

Tillbaka till den konkreta verkligheten – vad görs just nu för att företag ska kunna växa i världen? Just nu pågår förhandlingar av frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, som syftar att gynna entreprenörskap och hållbar tillväxt. Vår EU-kommisionär Cecilia Malmström skickade följande budskap till konferensen European Youth Entrepreneurship, i oktober 2015, om vad man försöker uppnå inom förhandlingarna:

• Sänkta tullar och förenklade tullförfaranden.
• Minskade skillnader mellan olika standarder.
• Frihandel med tjänster så att kompetenser inom exempelvis design, ingenjörskap, IT fritt kan sälja sina tjänster i USA och vise versa.
• Öka informationen om regelverket runt skatter för små och medelstora företag som vill exportera till USA.
• Säkerställa ett fortsatt skydd av innovation och kreativitet genom relevanta regelverk runt IP-rättigheter.

Experiment som öppnar upp
Det som jag tror är avgörande för ett framgångsrikt, världsledande ekosystem som gynnar entreprenörskap och hållbar tillväxt är en öppen samarbetskultur som driver efterfrågan på innovationer. Det ger också utrymme för experiment som banar väg för nya möjligheter.

För att kunna upprätthålla en innovativ tillväxt måste företag och organisationerna öppna upp och attrahera talanger som rör sig på en global nivå, precis som det vi ser i Silicon Valley i dag. Just det är något som Kjell Håkan Närfelt från Vinnova tog upp under SRI Stockholm Innovation Week/Innovation Leadership som jag hoppas återkomma till i nästa inlägg.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>