Tre tecken som tyder på en ljusning för världsfinanserna

Elisabet Kopelman | Okategoriserade | 9 mars 2016

Centralbankerna behöver hålla finansmarknaderna på gott humör ett tag till. Vad betyder det för ECB och Feds del? Och vilka tecken tyder på att oron från årets start nu börjat avta?

Den oro som präglade de finansiella marknaderna i början av året ser ut att ha avtagit något under de senaste veckorna. Det finns flera tänkbara förklaringar till det:

1) Oljepriset har vänt uppåt igen och har under veckan åter handlats över 40 dollar fatet för Brentolja, vilket är de högsta nivåerna sedan mitten av december.

2) Centralbankerna har reagerat med lugnande besked på skakiga finansmarknader. Den europeiska centralbanken ECB väntas i morgon torsdag leverera ett stimulanspaket med både sänkt inlåningsränta för eurozon-bankers inlåning i ECB med minst 10 punkter (till -0,40 procent) samt utökade månatliga obligationsköp. Signalerna från USA:s centralbank Fed är att ledamöterna lagt planerna på ytterligare räntehöjning redan vid nästa möte 15-16 mars på is, samtidigt som man inte övergett Feds i grunden ljusa scenario för USA-ekonomin.

3) Data i framförallt USA har generellt överraskat positivt på senare tid. Så kallade överraskningsindex som mäter antalet positiva i förhållande till antalet negativa avvikelser från prognos för olika data har stigit sedan början av februari även om de negativa överraskningarna fortfarande överväger litet. Inte minst viktigt är tecknen på att USA:s industrikonjunktur är på väg att bottna.
Det tongivande ISM-indexet, som mäter stämningsläget bland inköpschefer för tillverkningsindustrin, steg i februari till strax under det 50-streck som markerar skillnaden mellan expansion och kontraktion i industrin. Enligt Feds så kallade Beige Book, som beskriver läget i de olika Fed-distrikten inför vart och ett av Feds räntemöten, var aktiviteten i tillverkningsindustrin oförändrad i mars, vilket är en förbättring jämfört med lägesbeskrivningen i föregående rapport i januari om svagare aktivitet.

Samtidigt fortsätter USA-ekonomin att skapa nya jobb i snabb takt, vilket är avgörande för om hushållen även framöver ska kunna agera motor i landets ekonomi. Att även konsumtionsdata i USA har förbättrats på senare tid bidrar till den positiva bilden.

Vi tecknade i vår konjunkturprognos i början av februari, som du kan läsa mer om här, ett försiktigt optimistiskt scenario för världsekonomin med fortsatt tillväxtacceleration under både 2016 och 2017, trots den osedvanligt skakiga starten på året. Den bedömningen får stöd av den senaste tidens tecken på stabilisering för både makro och marknader.

Men utvecklingen ställer stora krav på handlaget hos policymakarna i kommunikationen med marknaden för att inte bryta den senaste positiva feedback-loopen mellan centralbanksagerande och finansiella marknader. Fortsätter data i USA att förbättras kommer hökarna i Fed troligen att flytta fram positionerna igen och åter börja flagga för nya räntehöjningar – vi tror att nästa steg tas i september.

Visar de sig alltför ivriga att strama åt riskeras dock nya bakslag i ekonomin, från till exempel ovälkommet snabb förstärkning av dollarn. Att andra internationella centralbanker (Bank of Japan och ECB) sänkt sina styrräntor allt längre under noll begränsar utrymmet för USA att gå sin egen väg och strama åt ekonomin.

Samtidigt kan nog Fed inte helt slå sig till ro i ett läge där arbetsmarknaden närmat sig ett normalläge och där till exempel Feds Beige Book visar tecken på att detta även är på väg att spilla över i snabbare löneökningar. Högre löneökningar är i grund och botten välkommet för ekonomin, eftersom det stärker köpkraften hos konsumenterna. Men så länge som företagens möjligheter att höja priserna är begränsade sätter stigande löner press på vinstmarginalerna, vilket i sig är en utmaning för börsklimatet.

I eurozonen har marknadens förväntningar på nya stimulanser trissats upp till mycket höga nivåer, samtidigt som ECB internt förblir splittrat. Inte minst tyska Bundesbanks representanter tycker mycket illa om de negativa räntorna och den press som detta innebär för exempelvis tyska pensionssparare, och tar nog alla chanser att försöka bromsa ytterligare åtgärder.

Tyska 10-åriga räntor har handlats på de lägsta nivåerna sedan rekordnoteringarna strax över noll under förra våren, då marknaden precis som nu tog ut kommande ECB-stimulanser i förskott. Risken är att vi även får se en upprepning av fjolårets ganska brutala ränterekyl då 10-åriga räntor steg med nästan en procentenhet på mindre än två månader.

Att ECB sänkt sin inlåningsränta sedan dess talar dock för att ränterekylen blir mindre våldsam den här gången. Framförallt tar dock ECB:s stimulanser sikte på valutamarknaden och utsikterna till ökad draghjälp för både inflation och utrikeshandel från en försvagad euro.

Alltför kraftig euroförsvagning kan dock i sin tur utlösa motåtgärder från andra centralbanker som inte heller vill se sina valutor stärkas. Därtill är valutarörelserna även starkt korrelerade med den generella riskaptiten; perioder med fallande börser har under det senaste året utföljts av uppgångar för ”defensiva” valutor som euro och yenen.

Det understryker behovet hos centralbankerna att fortsätta att hålla marknaderna på gott humör ett tag till, för Feds del genom att ta det lugnt med räntehöjningar och för ECB:s del genom att inte i förtid backa från löften om ytterligare stimulansåtgärder.