Gröna obligationer – vad är det?

Anette Andersson | Hållbart företagande | 29 augusti 2016 |

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Vad är i blickfånget för många investerare just nu? Och vad bör ditt företag ha koll på när det gäller hållbara investeringar?

Hållbara investeringar fortsätter att växa, enligt UN PRI, det nätverk av internationella investerare som tillsammans arbetar för att omsätta de sex principerna för ansvarsfulla investeringar i praktiken. I år firar nätverket tioårsjubileum.

Vid starten 2006 var det en handfull investerare som fastställde och antog sex principer. I dag har det vuxit till drygt 1500 institutioner som tillsammans förvaltar ett kapital på USD 60 miljarder och det fortsätter att växa. I takt med intresset ökar för hållbara investeringar så har en del av de traditionella finansiella instrumenten anpassat sig och nya har utvecklats.

En sådan anpassning är till exempel gröna obligationer. 2007 tog Världsbanken, tillsammans med bland annat SEB, fram ett ramverk för gröna obligationer och den första gavs ut 2008. En grön obligation har samma finansiella egenskaper som en traditionell men lånebeloppet är öronmärkt för gröna investeringar. Det kan handla om energieffektivisering, vindkraftverk, förbättrad lokaltrafik med mera.

Läs mer: Hur tjänar du på boom för gröna investeringar?

2015 gavs gröna obligationer ut för totalt 41,8 miljarder USD jämfört med 36,6 miljarder USD året innan. Prognoser talar om att värdet för 2016 kommer vara mellan 80-100 miljarder USD. Göteborg var den första staden i världen som gav ut en grön obligation och fler har nu följt efter.

I klippet nedan ber jag hållbarhetsekonom Klas Eklund att förklara begreppet:


Något som också växer internationellt är social bonds och cat bonds (catastrophe bonds). Principerna för Social Bonds är desamma som för gröna obligationer men istället för miljö är fokus på sociala investeringar. Det kan röra sig om friskvårdssatsningar som minskar sjukvårdskostnader eller aktiviteter för att fånga upp ungdomar som är på väg in i kriminalitet.

Under mitten av 1990-talet i takt med att världen drabbas mer och mer av allvarliga naturkatastrofer, bränder, översvämningar, orkaner så har så har cat bonds gjort entré på den finansiella marknaden. De ges oftast ut av återförsäkringsbolag för att täcka kostnader vid till exempel naturkatastrofer.

Läs mer: Stark tillväxt inom hållbara investeringar

Intresset för och investeringar i mikrofinans tillsammans med mikrofinansfonder ökar också. Mikrofinans handlar framför allt om att låna ut pengar till små entreprenörer i utvecklingsländer för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. De företagen är oftast så små att de inte har någon traditionell säkerhet eller någon bankkontakt vilket gör att de har begränsade möjligheter att få lån till expansion. Mikrofinans gör med andra ord stor skillnad för de företagarna.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>