Gynnsam miljö för aktier nästa år

Roger Törnkvist | Okategoriserade | 10 december 2015

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Vi är inne på upploppet av detta år. Ett år som varit väldigt turbulent såväl politiskt som finansiellt. Snart skriver vi 2016 och vilka hemligheter ligger och ruvar framför oss?

Enligt kinesisk astrologi är perioden februari 2015 till februari 2016 Getens år. Ett år som ska präglas av fred och harmoni och även ett år som ska vara dåligt ur ett börsperspektiv. Så här långt kan vi konstatera att det knappast varit vare sig fredligt eller harmoniskt, då militära, politiska och finansiella kriser avlöst varandra. Börsmässigt har utvecklingen varit blandad världen över, men de allra flesta marknader kan ändå stoltsera med positiva kurser.

Om några veckor är det jul och nyår och sedan är det dags att byta almanacka till 2016, som i februari övergår till Apans år. Det är ett år som enligt astrologin kommer att präglas av hög aktivitet, men också en hel del osäkerhet.

Möjligheter och utmaningar i världsekonomi
Hur ser vi då på möjligheterna för världsekonomin det kommande året? Vi har nyligen gjort en mindre nedjustering av vår prognos för den globala tillväxten, men räknar ändå med att den blir bättre än för 2015. USA fortsätter vara den viktigaste positiva drivkraften och får energi av allt bättre humör hos de amerikanska hushållen, vilket resulterar i ökad privatkonsumtion.

I Eurozonen växlar också tillväxten upp något, men det går långsamt och i absoluta tal är det fortfarande låga siffror. Även här är konsumtionen en viktig tillväxtmotor, men också exporten har tagit fart bland annat med hjälp av den svaga euron. Den europeiska centralbanken har också tydligt signalerat att den kommer fortsätta stimulera ekonomin. Samtidigt fortsätter regionen att brottas med olika samarbetsproblem och utmaningar som flyktingkatastrofen och Storbritanniens vara eller inte vara i EU.

För de asiatiska ekonomierna har utvecklingen varit blandad det senaste året, men vi räknar med en stabilisering framöver och kanske till och med en viss förbättring. För råvaruexporterande länder som exempelvis Indonesien, kommer dock tillväxten att vara fortsatt trög. Kina förblir en osäkerhetsfaktor. Landets ekonomi har under flera år tappat kraft, bland annat som en följd av ambitionen att styra om den från att vara tydligt exportdriven till mer konsumtionsdriven. Siffrorna som kinesiska myndigheter presenterar möts dessutom av en skepsis i marknaden då flera indikatorer pekar på att tillväxten är lägre än vad som annonseras.

Japans ekonomi har också tappat tempo. Bland annat påverkas den negativt av Kinas inbromsning, då cirka 20 procent av Japans export går till just Kina. Men det finns även ljuspunkter och vi räknar med bättre fart i japansk ekonomi under 2016.

Fortsatt låga räntor
Räntorna kommer på övergripande nivå att vara fortsatt låga, även om prognosen är att några centralbanker, exempelvis Fed och Bank of England, kommer att höja sina styrräntor något kommande år. Även flera långräntor har utsikter att stiga något under perioden. På valutasidan ser vi en förstärkning av amerikanska dollarn och även den svenska kronan, samt en fortsatt försvagning av euron. Råvarupriserna är alltjämt under press, vilket innebär en negativ ekonomisk effekt för många råvaruexporterande länder.

Sammantaget ser vi en fortsatt återhämtning i världsekonomin som kombinerat med förhoppningar om stigande bolagsvinster bör vara en gynnsam miljö för aktiemarknaden. Värderingarna har förvisso stigit en del under senhösten men för flera marknader, som Europa och Asien, är de fortfarande på acceptabla nivåer. Den fortsatt låga räntenivån medför att potentialen för många ränteplaceringar är väldigt låg och det bör därför vara intressant att vända blicken mot andra lågriskalternativ.

Nu hoppas jag att ni alla får en riktigt bra jul och avkopplande avslutning på 2015. Jo, förresten. En sak till. Under Apans år kommer det att ske en hel del upptåg och inom vetenskap och teknologi görs stora framsteg. Det verkar bli ett spännande år.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>