Hur aktiv får du vara i ett femårsbolag?

Thomas Erikson | Hjälp med juridik | 30 november 2015 |

Jag får ofta frågan om hur aktiv du som ägare kan vara, i ett femårsbolag. Det enkla svaret är: Så lite som möjligt!

En vanlig lösning för den som säljer sitt fåmansföretag, eller på annat sätt upphör med sin verksamhet, är att skapa ett femårsbolag. Det betyder att ägaren själv slutar att vara aktiv i företaget och sedan bara använder ett aktiebolag för att förvalta det företagskapital som upparbetats.

Om du som ägare är tillräckligt passiv i fem år (hela kalenderår) byter aktierna skatterättslig karaktär. Från att ha varit så kallade kvalificerade aktier i ett fåmansföretag blir aktierna i stället vanliga okvalificerade aktier. Skatten vid en upplösning eller försäljning av bolaget blir då 25 procent. Innan den femåriga ”avkvalificeringen” är skatten betydligt högre, ofta uppemot 57 procent.

Lockande men en chansning
Den här möjligheten med femårsbolag passar långt ifrån alla. Men för dig som inte behöver pengarna under de där fem åren kan möjligheten att spara skatt, för att få mer i plånboken, vara lockande. Det är dock en viss chanstagning eftersom ingen vet vilka skatteregler som gäller om fem år. Å andra sidan brukar inte reglerna ändras över en natt. Så om det blir en försämring finns det oftast tid att åtminstone tillämpa de regler som gäller nu.

Hur aktiv kan du som delägare då vara i bolaget, utan att aktierna åter anses som kvalificerade? Det enkla svaret är: Inte mycket. Ägaren, eller någon närstående person, får nämligen inte utföra arbetsinsatser som anses ha stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Exakt var den gränsen går är svårt att svara på generellt. Det är alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Därför är det bäst att lägga sig på den säkra sidan och som ägare göra så lite som möjligt.

En bra möjlighet för att ändå få en aktiv förvaltning av kapitalet i bolaget, utan några arbetsinsatser från ägaren, är att bolaget låter någon utomstående, till exempel en bank, sköta förvaltningen diskretionärt. Det är då banken och inte ägaren som fattar de löpande besluten om hur kapitalets förvaltning ska ske. Förvaltningen sker ändå inom ramar som bolaget och ägaren har satt upp.

Gränsdragning den stora frågan
För den som inte gillar diskretionär förvaltning, eller inte har möjlighet till det eftersom det ofta kräver ett större kapital, återstår någon form av rådgivande förvaltning eller att förvalta kapitalet själv. Men då är vi tillbaka vid frågan om ägares arbetsinsats.

Regeringsrätten har 2009 lämnat viss vägledning om var gränsen kan gå i ett förhandsbesked. En delägare i ett värdepappersförvaltande bolag som under ett antal år hade medverkat till mellan 17 och 52 transaktioner per år ansågs inte verksam. Volymen varierade årligen mellan 14 000 kronor och 1,4 miljoner kronor. Delägarens egen arbetsinsats understeg 10 timmar per år.

Det är dock som sagt alltid omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Jag rekommenderar därför dig att i alla oklara fall stämma av med en skattejurist om statusen på ditt femårsbolag, såväl löpande som när pengarna ska tas ut efter fem passiva år.