Hur bygger du ditt start-up-dream-team?

Belgin Fortaci | Nöjda medarbetare | 6 september 2016 |

I entreprenörsvärlden är ensam inte starkast. Du kan inte vara bäst på allt själv, hur gärna du än vill. Det är när du lägger ihop ditt teams kompetenser som ni kan utföra stordåd. Men hur väljer du rätt personer i praktiken?

Många entreprenörer som lyckats och som jag lyssnat till under olika sammanhang säger samma sak: för att skapa tillväxtbolag krävs förmågan att bilda bra team – och när du bildar team är det viktigt att ta in människor med olika kompetenser, för hur bra kan det bli om alla är bra på samma saker, och hur innovativt och konkurrenskraftigt kan ett sådant företag vara?

För ett tag sedan höll jag ett seminarium för ett antal nystarts-entreprenörer och där pratade jag just om vikten av att bilda team. Under vägen, medan du går från en idé till ett företag som är ”up and running”, måste du jobba dig igenom ett antal faser där olika styrkor och talanger behövs. Kort sammanfattat behöver du:

1 Komma på en idé – här krävs kreativitet.
2. Ringa in ditt erbjudande och komma ut på marknaden – här behöver du någon som kan sälja och är duktig på marknadsföring.
3 Produktutveckla – med hjälp av en analytiker.
4. Driva bolaget – vilket kräver både visioner och en handlingskraftig ”doer” som kan fatta beslut.

Sallie Krawcheck summerar
I ett väldigt delat inlägg på Linkedin, spritt via Businessinsider, har den erfarna start-up-rådgivaren Sallie Krawcheck summerat ungefär samma sak så här: ”När jag bygger team ser jag bland annat till att inkludera en visionär, en ’doer’, en skeptiker, ett kundspråkrör (a client advocate)”.

Du känner säkert till att forskning visar att mångfald är lönsamt, att grupper där deltagarna är olika varann fungerar och lyckas bättre än andra.  En del av poängen med mångfald är att smidigare kunna tackla en värld med allt snabbare förändringar och utveckling. Det leder också till fler konstruktiva konflikter och nyttiga diskussioner om hur saker ska göras.  Forskning vid Stanford innehåller en tankeväckande definition av mångfald som mer än kön, ålder och geografisk bakgrund.

Blir gärna obekväm
Men vad betyder det här i praktiken och hur gör man då? Sallie Krawcheck konstaterar i ett annat inlägg att hon, när hon rekryterar, letar efter olikheter i tankesätt, perspektiv och bakgrund eftersom forskning visat att det leder till större innovationer och bättre finansiella resultat. ”Det betyder att jag letar efter personer som får mig att känna mig smått obekväm, som har andra åsikter än jag och som har andra expertkunskaper. Jag letar efter personer som jag lär mig saker av under intervjun. Och jag letar efter personer med egenskaper och en bakgrund som kan addera något till, inte bara liknar, resten av teamet. Att anställa på det här viset gör arbetsplatsen mer ”obekväm” för hela teamet, men det är ju själva poängen.”

Oavsett vilka kompetenser en person bör ha för att passa in i ditt team finns det dessutom några generella egenskaper eller en viss inställning att spana efter, vilket du kan läsa mer om här via Fast Company.  Och när du väl ringat in vilka som ska ingå i ditt team – hur får du sedan alla att dra åt samma håll? Här kan du ladda ner tidningen Chefs guide om just det.

Med andra ord: På vägen mot att bygga ditt framgångsrika företag – sluta sikta på att lösa allt själv och lägg energin på att hitta rätt personer för ditt dreamteam.