7 tips: Så skyddar du dig mot valutarisker i offertstadiet

Maria Månsson | Skapa lönsamhet | 5 maj 2017 | ,

Så kallade valutaterminer fungerar fint när din kund väl nappat på ditt erbjudande. Men hur skyddar du dig mot valutarisker tills offerten är underskriven och klar? Här är sju tips.

För exportörer är ofta valutarisken en central del i offertstadiet. De flesta vill naturligtvis skydda sig så gott det går mot den risken, men det är inte helt lätt att veta hur det går till.

När du väl har undertecknade, färdiga avtal och vill säkra hem din marginal är en valutatermin, som du kan läsa mer om här, ett bra skydd för dig och ditt företag.

Innan en offert är underskriven, och det finns risk att affären inte blir av, är valutaterminer dock inte att rekommendera. Om du terminssäkrar ett osäkert flöde skapar du en valutarisk, eftersom du ingår ett avtal med banken om att köpa eller sälja ett visst belopp av en viss valuta vid ett framtida datum.

Läs mer: Vad är en valutaswap och hur hjälper det ditt företag?

Kan du sedan inte fullfölja det avtalet, på grund av att den underliggande affären inte blir av, måste du i stället köpa in, alternativt sälja, motsvarande belopp till den då rådande marknadskursen, för att stänga det kontrakt du har med banken.

Till vilken kurs det då görs kan du inte förutspå eller påverka. Kanske står du inför en valutakursförlust utan att ens ha fått den underliggande affären?

Vilka möjligheter har du då att skydda dig mot valutakurssvängningar och friskriva dig från valutarisken i ett offertstadie? Det beror helt på vilken konkurrenssituation du står inför men det finns några generella råd och tips.

7 tips: Så skyddar du dig mot valutarisker i offertstadiet

1. Styr intäkter och kostnader till lokal valuta och undvik på så sätt valutarisken.

2. Se till att intäkter och kostnader sätts i samma valuta, exempelvis EUR in och ut och minimera på så sätt valutarisken.

3. Korta ner offerttiden. Kortare offerttid innebär mindre risk.

4. Arbeta med valutaklausuler som innebär att ni har möjlighet att justera priset i offerten (vilket gynnar både dig och din kund) om valutakursen rör sig över en viss nivå under offerttiden.

5. Arbeta med en kudde i kalkylkursen. Som exportör – räkna med en kalkylkurs som är något lägre än marknadskursen vid tillfället ni offererar.

6. Om möjligt, ha väl tilltagna marginaler i affären.

7. En valutaoption kan även användas i ett offertstadium. Med en sådan produkt kan du, mot en premie, köpa dig en rättighet att utnyttja din optionalitet. Det räknas som en mer avancerad produkt och det krävs att det finns särskilda avtal på plats.

Läs mer: Hur säkrar du valutarisken vid handel med tillväxtmarknader?