Så får du extra klirr i kassan via projektmedel och bidrag

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 14 maj 2015 |

Svenska företag går varje år miste om flera miljarder kronor i EU-bidrag, delvis på grund av brist på kunskap. Har du koll på hur ditt företag kan få projektmedel och bidrag? Här följer en summering som hjälp på vägen.

Det finns många vägar till att finansiera ditt företag i olika stadier. Grovt sett kan man dela in finansieringskällorna i två områden: interna medel och externa medel, vilket du kan läsa mer om här i ett tidigare inlägg.

Till de externa medlen hör till exempel private equity (privat riskkapital) i form av privata investerare (affärsänglar) och venture capital (tidig finansiering av affärsidé eller tillväxt). Jag har också tidigare berättat om externa skulder (kommersiella lån och krediter, handelskrediter och offentliga lån och krediter) som finansieringsväg, samt crowdfunding. Vid sidan av allt detta finns det ytterligare en extern finansieringsform för ditt företag, närmare bestämt projektmedel och bidrag.

Missar två miljarder i bidrag
Men enligt en artikel i Privata affärer går svenska företag varje år till exempel miste om två miljarder kronor i EU-bidrag. 

Det är lätt att föreställa sig varför, mer pappersarbete är kanske inte något man längtar efter i entreprenörsvardagens intensiva spurtande. Men det kan löna sig och det finns färdiga sammanställningar som fungerar som genvägar för att förstå vad som kan vara aktuellt att söka, för just ditt företag.

Det finns hundratals bidrag att söka för både nystartade och mer etablerade företag. 
Här i Driva Egets artikel får du en snabb överblick.
 En annan bra summering av möjliga projektmedel och bidrag finns här, via entreprenörsnätverket Driftig.nu.

Du får också snabba insikter på området via en gedigen sammanställning på Verksamt.se. 

En av de första frågorna du ställs inför där är om du är ute efter finansiering vid start eller för produktutveckling och innovation, alternativt för tillväxt eller export och internationell etablering.

Pekar dig i rätt riktning
Kort sagt är det främst Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket som du vänder dig för olika typer av projektmedel och bidrag. De administrerar också många av EU-bidragen. Just när det kommer till EU-medel och att delta i europeiska forsknings- och innovationsprogram är Enterprise Europe Network, som finansieras av Tillväxtverket, en bra källa till information och stöd.

Vinnova har flera program särskilt inriktade mot just små och medelstora företag som vill utveckla innovationer. Allmänna villkor och hur du ansöker finns här.

Fler vägar framåt? Du som samhällsentreprenör eller så kallad social entreprenör hittar till exempel fler tips här. Och du som själv har erfarenhet av att söka och få projektmedel – dela gärna med dig av tips eller erfarenheter här.