Vad är poängen med jämställda styrelser?

Anette Andersson | Hållbart företagande | 6 oktober 2016 |

Jämställdhet i styrelser och bolagsledningar debatteras flitigt, med fokus på att utvecklingen går för långsamt. Samtidigt tycker åtta av tio vd:ar på Stockholmsbörsen att just jämställdhet är helt avgörande eller mycket viktigt för företagets framgång.

I budgeten som presenterades nyligen föreslås en ny Jämställdhetsmyndighet. Näringsministern Mikael Damberg föreslår även en lag om kvotering, som jag tidigare skrivit om här.

Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag om kvotering till börsbolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40 procent av styrelseledamöterna vara kvinnor, annars väntar böter.

Lagen är tänkt att börja gälla från 2017, med sanktionsböter från 2019, för företag som inte uppnår målet. I Sverige skulle lagen omfatta cirka 280 bolag och ett 50-tal statliga myndigheter.

I mars i år kom AllBright-rapporten med en lägesbeskrivning och som visar att det fortfarande är en bit kvar för att uppnå målet och man kan urskilja att stora företag har kommit lite längre än mindre.

Jämställdheten ökar

På det stora hela har det skett förbättringar och nu har drygt 30 procent av de börsnoterade bolagen en mer jämställd styrelse. Trots detta finns det fortfarande företag som inte har en enda kvinnlig representant. Och även om det görs framsteg på styrelsenivå går det ännu trögare när det gäller jämställdhet i företagens verkställande ledningar.

Det är tio år sedan Norge införde styrelsekvotering för de största företagen. Lagen, som stadgade att minst 40 procent av vardera kön ska ingå i styrelsen har i stort sett fungerat. Men det fanns också förhoppningar om att det skulle leda till fler kvinnor i bolagens toppledningar men så har inte skett. Uppfattningen är att lagen har gett önskat utfall men trots det är nästan 70 procent negativa till lagen.

Olikheter ger bättre kundförståelse

Men varför är det viktigt med mer jämställda styrelser? Det finns flera svar på den frågan. En diversifierad styrelse och ledning har större en kompetens- och erfarenhetsbas att grunda sina beslut på. Men det handlar även om att företagen måste förstå sina kunders behov. Det är nog få företag som bara har män som kunder.

Här är ett intressant videoklipp om betydelsen av jämställdhet, via Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare arbetsliv. Den bygger på en färsk undersökning som visar att åtta av tio vd:ar på Stockholmsbörsen anser att jämställdhet är helt avgörande eller mycket viktigt för företagets övergripande framgång:

Man kan undra varför utvecklingen egentligen går långsamt fram. En anledning är nog att frågan anses beröra få. För de flesta är det nog viktigare att män och kvinnor har lika lön för lika arbete.

Läs mer: Hållbarhetsrapportering snart obligatorisk för större företag

3 kommentarer

 1. Jonas Kristiansson skriver:

  Vilket tröttsamt kärringprat.
  Näringslivet anställer efter kompetens, och bristen på kompetenta kvinnor ger den verklighet vi ser.

 2. Beniamin Halissianis skriver:

  Gärna flera kvinnor i styrelser och inte bara 40%, det kan mycket väll vara mer än så, men det ska vara kompetens och profilbehovet som ska vara avgörande. Ingen kvottering tack.

 3. Göte Wallin skriver:

  Jag förutsätter att kvoteringslagen också säger att det skall vara minst 40% män i styrelserna. Och att lagen också skall gälla styrelser i offentliga företag (t ex SR där det f n är 67% kvinnor i styrelsen).

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>