Hur kollar du upp kunden inför en affär?

Mikael Hansson | Skapa lönsamhet | 9 maj 2017 |

En kreditupplysning på en kund eller leverantör ger dig ett bra beslutsunderlag när du ska tacka ja eller nej till en ny affärskontakt. Men vet du hur du gör för att snabbt få fram det viktigaste?

Vem vill inte kunna göra fler, säkrare och mer lönsamma kreditaffärer, samtidigt som du undviker onödiga kreditförluster och leveransproblem? Med hjälp av några experttips som Fredrik Polland, specialist på företagsbedömning och affärsinformation på UC, bidragit med kan du snabbt bli bättre på att kontrollera företag och få kläm på vilken information du egentligen får ut av en kreditupplysning.

Via bokslutsuppgifter och nyckeltal samt eventuella betalningsanmärkningar ser du hur ett företag går rent ekonomiskt. Du får också en bild av hur länge det funnits, vilken bransch det verkar inom, vilka som sitter i styrelsen och information om deras ekonomi och övriga företagsengagemang.

Vad är mest intressant?
Informationen du får fram kan också användas för att jämföra dig med konkurrenter, men det vanligaste är fortfarande att göra en kreditupplysning för att kolla en potentiell kund, för att se att ditt företag kommer att få betalt vid försäljning på kredit. Då är kundföretagets kreditvärdighet och betalningsförmåga mest intressant.

Vad betyder då en betalningsanmärkning? Det kan vara en allvarlig varningssignal som innebär att företaget är på väg mot obestånd. Sådana företag, utan betalningsförmåga, ska du förstås inte göra nya affärer med. Men vissa företag, framför allt större, har dock betalningsanmärkningar av andra skäl och då pratar vi snarare om en betalningsovilja.

Ett sådant företag kan vara kreditvärdigt men ändå en sen betalare. Företag av detta slag går det att göra affärer med, men då är det viktigt att du har strama kravrutiner och att ditt företag tar ut dröjsmålsränta – gärna 24 procent i årstakt – för sena betalningar.

Så här tolkar du en kreditupplysning:
1. Utgå från aktuell Riskprognos och Riskklass, som på bästa sätt väger samman all information i kreditupplysningen till en samlad kreditvärdering.
2. Förutom risken enligt ovan utgör betalningsanmärkningar, bokslutsuppgifter och nyckeltal samt styrelseinformation de viktigaste informationsgrupperna vid en företagsbedömning.
3. Väg alltid in ditt företags affärssituation när du tittar på informationen i upplysningen – vilken risk tar ditt företag i affären, vad tjänar ni på den och hur långt affärsförhållande avses? Riskutsatta affärer med liten marginal och lång löptid ställer högre krav på kreditvärdighet och omvänt.
4. Finns betalningsanmärkningar trots god kreditvärdighet riskerar även ditt företag att få betalt sent och då måste du agera därefter.

Tänk också på det här när du kollar upp ett företag:
* Är bokslutsinformationen granskad av en revisor eller en redovisningskonsult? Det ökar tillförlitligheten i siffrorna.
* Skilj på styrelse och ägare, av upplysningen framgår styrelse men ägaren kan vara någon helt annan.
* Ingår företaget i en koncern – kontrollera såväl företaget som hela koncernens samlade ekonomi.
* Säkerställ att avtal etcetera skrivs under av behörig firmatecknare hos motparten.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>