Kompanjonavtal: Slipp svågern som oönskad delägare

Peter Eriksson | Hjälp med juridik | 21 augusti 2017 |

KOMPANJONAVTAL. Precis som i ett äktenskap är det viktigt att du som företagare har tänkt igenom och skapat lösningar för om ”det otänkbara” skulle hända – det vill säga om ert partnerskap bryts upp. 

När du startar ett företag tillsammans med en kompanjon är säkerligen inte det första du tänker på hur ni ska lösa en eventuell separation i framtiden. Efter en engagerande uppstartsfas är det inte så lätt att närma sig dessa frågor – precis som i ett äktenskap.

Det leder tyvärr till att många företag saknar lösningar och skydd för hur man avslutar ett partnerskap och delägande på ett tydligt och önskat sätt. Många tror att bolagsordningen och aktiebolagslagen löser frågorna. Problemet är dels att alla företagare inte har koll på vad dessa innebär, dels att de inte behöver leda i en riktning som passar just er. Lösningen stavas kompanjonavtal.

Skippa aldrig kompanjonavtalet

”Vi behöver inget avtal – vi är ju faktiskt sams” är en slags syn som fördröjer beslut om att skriva ett kompanjonavtal. Egentligen borde det vara tvärtom: ”Vi är ju sams – så därför har vi skriftligen kommit överens om vad som ska gälla”.

Ett kompanjonavtal kan bland annat handla om att:
* Undvika att oönskade ägare kommer in i bolaget.
* Reglera vad som ska gälla vid kompanjons dödsfall.
* Slå fast vilken arbetsinsats som förväntas av aktieägaren.
* Ge riktlinjer för en värdering av aktier ifall någon ska köpa ut den andra.

Om det värsta skulle hända, till exempel att en delägare avlider, är så kallade kompanjonsförsäkringar (livförsäkringar på kompanjonerna) ett enkelt sätt att ekonomiskt skydda både dig som kvarvarande kompanjon och den avlidnes familj.

En chans att lösa ut dödsboet

Försäkringen gör att du som kvarvarande delägare kan lösa ut dödsboet, för att sedan själv välja om om du vill driva verksamheten vidare – och i så fall tillsammans med vem. För den avlidnes familj innebär försäkringen samtidigt att det finns ett kapital som motsvarar värdet av aktierna i företaget.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag att du:
1. Upprättar ett kompanjonavtal när ni startar verksamheten och är överens om hur den ska bedrivas. Har ni inte gjort det än så gör det i dag.
2. Tar hjälp av en jurist.
3. Ser avtalet som ett levande dokument och ser över det kontinuerligt.
4. Tecknar kompanjonförsäkringar.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!