Nya kravet på ditt företag: ”Ingen LEI-kod, inga värdepappersaffärer”

Wilhelm Nisser | Hjälp med juridik | 27 april 2017 |

Använder ditt företag värdepapper för att förvalta verksamhetens medel eller hantera finansiella risker? Ansök då om en så kallad LEI-kod i god tid. Annars riskerar du att inte kunna göra dina transaktioner när nya regler börjar gälla. 

Finansiell risk är en av utmaningarna för de flesta företagare. Många använder olika finansiella instrument för att reglera sina risker för att inte utsätta resultat- och balansräkning för påfrestningar som företaget inte kan bära. Exempel på sådana instrument, för att minska affärsriskerna och få ett stabilt företag, är derivat som valutaterminer, ränteswappar och råvaruterminer.

Ditt företag kanske använder sig av placeringar i värdepapper som en del av förvaltningen av verksamhetens medel? Du kanske också har ett överskott som du vill placera i exempelvis aktier, som en del av förvaltningen av företagets medel.

Läs mer: Valuta för pengarna: 4 frågor som ringar in din valutarisk

Ökat behov av insyn för att upptäcka risker

Med de finansiella kriser som uppstått, har de finansiella tillsynsmyndigheternas behov av att kunna upptäcka risker i det finansiella systemet ökat dramatiskt. Målet är naturligtvis att minska risken för nya kriser och de negativa effekter det har på företag och privatpersoner.

Här behövs ökad rapportering, för att tillsynsmyndigheterna ska kunna se vem som gör vad och förstå om det uppstår risker eller problem.

Sedan 2014 måste varje juridisk person som använder sig av derivatinstrument för risksäkring ha en så kallad LEI-kod. De flesta företag sköter rapporteringen med hjälp av sin bank.

Tydligare transaktioner tack vare LEI-kod

LEI-koden kan liknas vid ett internationellt organisationsnummer som företaget måste skaffa sig. LEI står för Legal Entity Identifier och med hjälp av den kan varje part i en transaktion identifieras.

Från och med januari 2018 utvidgas kraven på att ha en LEI-kod. Varje företag som handlar med andra typer av värdepapper än derivat behöver ha en LEI-kod. Placeringar i fondandelar kommer att vara undantagna.

De företag som har olika typer av värdepapper – oavsett hur ofta eller sällan som de köper eller säljer sina värdepapper – bör alltså redan nu, i god tid, se till att skaffa sig en LEI-kod. Det kan vara frestande att tänka att ”det där tar jag när det är dags att köpa eller sälja”, men det är ingen bra utgångspunkt eftersom det tar flera dagar att få en kod.

Läs mer: Valutakonto: Så slipper du onödig valutaväxling

Ansök i tid för att inte missa affärer

När den dagen kommer, att företaget vill göra en placering i värdepapper, eller sälja ett innehav, så kommer det helt enkelt inte att gå – utan LEI-kod, ingen affär. Det kan bli dyrbart att missa en affärschans.

Det är inte svårt att skaffa sig en LEI-kod. I Sverige använder sig många av NordLEI, som är en utgivare av LEI-koder. Det finns också andra utgivare av LEI, tala gärna med din företagsrådgivare för att få mer information.

När du registrerar dig betalar du en registreringsavgift och sedan en årlig registerhållningsavgift som betalas till utgivaren av LEI. Sedan tar det ungefär en vecka att få din LEI-kod, som är unik för företaget.
Varje år måste de registrerade uppgifterna om företaget ses över och bekräftas, så att de fortfarande stämmer. Det ansvarar företaget självt för.

Så för att summera: om du inte redan har en LEI-kod så se till att söka ett en nu för företaget, så missar du inga affärer.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!