Så förbättrar du likviditeten i ditt bolag

Wilhelm Nisser | Skapa lönsamhet | 20 oktober 2017 |

När du förhandlat till dig så bra betaltider som möjligt gentemot dina leverantörer och kunder, vilka alternativ finns då för att få ännu bättre likviditet i ditt bolag? 

I ett tidigare inlägg berörde jag företagets externa skulder: investeringsfinansiering och rörelsefinansiering. Jag gick mer detaljerat igenom några aspekter av investeringsfinansiering och nu tänkte jag återkomma till rörelsefinansiering, som utlovat.

Rörelsefinansiering är en viktig katalysator för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med likviditet för att hålla igång verksamheten: betala fakturor och löner helt enkelt. Om du gör en kassaflödesanalys på ditt bolag ser du hur mycket rörelsekapital bolaget binder i form av kundfordringar, varulager och leverantörsskulder. Frågan du bör ställa dig är hur de här tre posterna samverkar över tid, det vill säga när får du in pengar från dina kundfordringar i kassan och när förfaller leverantörsskulderna och lönerna till betalning?

De flödena behöver möta varandra i tid. Det gör de av naturliga skäl inte alltid. Din verksamhet kan vara säsongsrelaterad, där du får in en stor del av årets intäkter från kunderna under vissa perioder av året medan du resten av året tillverkar för att ha fyllda lager till nästa säsong eller köper in nästa års kollektion eller liknande. Då binder du under delar av året kapital i varulagret och har löpande utgifter till leverantörerna och dina anställda. När så säsongen är inne säljer du dina varor och cykeln fullbordas.

Läs mer: Dags för expansion – så hittar du finansiering!

Förhandla kring betaltider

För att förbättra likviditeten i bolaget har du förmodligen redan förhandlat till dig så långa betaltider som möjligt mot dina leverantörer. Din förhandlingsposition bestäms av olika faktorer som leverantörens egna likviditetsbehov, hur stor kund du är, hur stor eller liten leverantören är och så vidare.

På motsvarande sätt kan du försöka att förkorta betaltiden som kunder har mot ditt bolag. Långsamt ut, snabbt in är tumregeln. Det är en konst i sig och det lönar sig alltid att jobba med de här frågorna. Som bolagsledare vill du förmodligen gärna ha nära kontakt med dina säljare och ha fastställt, eller känna, till vilka villkor de förhandlar fram med kunderna.

Läs mer: Så tar du ditt företag förbi de 5 vanligaste tillväxthindren

Alternativ för rörelsefinansiering

När du känner att du gjort vad du kan på förhandlingsfronten kan det löna sig att prata med din bank om rörelsefinansiering. Det finns ett antal lösningar att ta till: till exempel kontokredit och fakturabelåning.

Kontokrediten är i princip en fast nedre gräns för hur mycket du kan använda ditt företagskonto (negativt saldo). Kostnaden för denna lösning är normalt ränta på utnyttjat belopp (antal dagar kontot har negativt saldo) samt en årlig limitavgift, på grund av att banken reserverar pengar för dig i sin kassa.

Ibland kan kontokrediten upplevas som lite snäv ifall du exempelvis får in en stor order som kräver mer rörelsekapital än vad du räknat med. Då kan du be om en tillfällig höjning av kontokrediten – var beredd på att det blir en del administration och eventuellt väntetider kring det bara.

Läs mer: Proffstips: Crowdfunding för snabbväxande bolag

Så fungerar fakturabelåning

Ett annat alternativ är fakturabelåning. Den fungerar när ditt bolag binder pengar i kundfordringar, när du inte har en stor mängd kreditfakturor att hantera och när det är tydligt och klart när din vara eller tjänst är levererad. Du lämnar kundfordringarna i pant till banken och får betalt inom ett par dagar istället för de 30 dagar eller mer som du har kommit överens om med din kund.

Du får större delen av fakturan från banken direkt och resterande del när din kund betalat in fakturabeloppet på bankens bankgiro. Banken brukar ställa upp med administrativ service kring detta också: påminnelsehantering och krav etcetera. Kostnaden är ett räntebelopp på utnyttjad limit samt en limit- och administrationsavgift. När du gör din kostnadsanalys på detta, ta även med den tid din ekonomifunktion lägger på att hantera påminnelser och krav i kalkylen.

Även vid de här två vanliga finansieringsalternativen, kontokredit och fakturabelåning, kommer banken att vilja diskutera ditt framtida kassaflöde samt säkerheter med dig. En vanlig säkerhet är företagsinteckning, som jag återkommer till framöver.