Så klarar du betalningarna med en likviditetsbudget

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 22 mars 2018 |

En likviditetsbudget kan hjälpa dig att få flyt kring betalningar när ditt företag växer. Två konkreta vägar till bättre kassaflöde är kontokredit, även kallad checkkredit och fakturafinansiering, ofta kallad factoring. Så här fungerar det.

Här på Verksamt finns ett verktyg för att få koll på hur din betalningsförmåga ser ut månad för månad. Även om ditt företag går med vinst, kan ojämna betalningar ställa till problem. Genom att göra en likviditetsbudget får du en överblick över betalningsläget.

Det finns flera konkreta sätt att jämna ut toppar och dalar i ditt kassaflöde och skapa en extra trygghet till exempel när din verksamhet växer. Oftast börjar allt med en diskussion kring ökade kontokrediter, även kallad checkkredit, hos banken. Kontokrediten kopplas till företagskontot och kunden betalar ränta för den del av krediten som används.

FAKTA//Bättre likviditet
* Fakturafinansiering (factoring) är ett sätt för ditt företag att snabbt frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.
* Med en kontokredit (checkkredit) får du snabb tillgång till likviditet när du behöver det.
Krediten används först när saldot på kontot är under noll och kan fritt disponeras efter företagets behov upp till den satta kreditlimiten. Du betalar rörlig ränta på den del av krediten som nyttjas samt en årlig kreditavgift baserad på den totala kreditlimiten. När det kommer in pengar på kontot regleras krediten automatiskt.

Fakturafinansiering i praktiken

Alla banker måste samtidigt följa olika typer av regelverk. Bland annat finns kravet på en ansvarsfull kreditgivning. Det innebär att bankerna måste verifiera att du som kund har möjlighet att klara av att betala kostnaderna för finansiering, samt att du kan betala krediten över tid. Under vissa omständigheter kan det göra att det kreditutrymme som banken kan lämna inte täcker ditt företags behov. Ett sätt att lösa det dilemmat är att använda dig av dina kundfordringar.

Att använda dina kundfordringar som säkerhet – med andra ord fakturakredit – innebär att du belånar eller säljer vidare din faktura. Det här kallas även fakturafinansiering, eller factoring.

Läs mer: Lån och leasing: Hur kan företaget finansiera investeringar?

Fakturaköp i praktiken

Marknaden kring fakturaköp och fakturabelåning har formligen exploderat de senaste åren och strukturen och uppläggen är lika många som antalet aktörer på marknaden. Det mest grundläggande när du jämför alternativ är att se om det handlar just om ett fakturaköp – det vill säga du som företagare säljer hela din faktura till ett företag mot en procentuell avgift – eller om det rör sig om att du belånar din faktura.

Lätt förenklat kan belåning av dina fakturor beskrivas som att när du fakturerar din kund så skickar du samtidigt en kopia på fakturan till banken (eller annan aktör) som då normalt betalar ut upp till 80 procent av fakturans värde direkt. När din kund sedan betalar efter förfallotiden (30, 60 eller 90 dagar) betalas resterande belopp ut.

Läs mer: Ett bra resultat – är det samma sak som pengar på kontot?

För vilka företag passar det?

* Du som har ett löpande behov av kortfristig finansiering.
* Du som säljer varor och tjänster till andra företag eller privatpersoner och binder kapital i kundfordringar.
* Du som expanderar och snabbt behöver få loss likviditet.

Läs mer: Så förbättrar du likviditeten i ditt bolag

Automatiseringsvåg kring utlåning

Samtidigt som redovisningsbranschen genomgår en automatiseringsvåg, ser fintech-bolag till att automatisera företagsfinansiering. Ett exempel på vad som växer fram är automatiserad kreditbedömning och utlåning till företag.

Genom integration mot så kallade molnbaserade ekonomisystem kan en realtidsvärdering av ett företags data göras och därmed beräknas företagets låneutrymme. Det är tänkt att ge en mer rättvis bedömning där företag alltså bedöms på hur verksamheten går idag och inte hur det gick när de senast gjorde bokslut.

Här och här kan du läsa mer om att förbättra likviditeten i ditt företag.