Lön eller utdelning 2017: Hur ska du göra?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 21 februari 2017 |

Lön eller utdelning? Hur tar du ut vinsten på bästa sätt i ditt företag i år? Skattejurist Thomas Erikson reder ut vad du bör tänka på.

Du som driver ett eget bolag som går med vinst står inför ett par olika alternativ. Du kan välja mellan att ta lön, utdelning, pension eller att sälja/likvidera bolaget. Eller en kombination av alternativen. Olika uttag leder som bekant till olika skatt.

Hur tar du bäst ut vinsten då? Den frågan får jag ofta från entreprenörer. Men vad som är bästa lösningen i det enskilda fallet är helt individuellt och beror på en mängd faktorer. Svaret bör du resonera dig fram till med din revisor eller rådgivare i skattefrågor. Med det sagt kan jag ge dig några allmänna utgångspunkter när det gäller lön- och utdelningsalternativet. Som avrundning hittar du dessutom tips för hur du kan jobba fram din egen uttagspolicy.

Läs mer: Nya 3:12-reglerna – hur påverkas du av förslaget?

Arbetsgivaravgifter och inkomstskatt

Om du tar ut lön så betalar du inkomstskatt på mellan 32 och 57 procent. Först måste dock bolaget betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent (lägre för pensionärer). Lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla för företaget.

Hur hög skatten blir på ditt löneuttag beror på din årsinkomst. Sverige har en progressiv inkomstskatt, vilket betyder att skatten stiger när årsinkomsten passerar vissa skiktgränser. Om vi antar att kommunalskatten är 32 procent (rikssnittet) så blir skatten i de olika inkomstskikten enligt följande:

Årsinkomst                                         Skatt
0 – 438 900 kronor                           32 % (kommunalskatt)
439 000 – 638 500 kronor               52 % (kommunalskatt + 20 % statlig skatt)
638 600 – uppåt                                57 % (kommunalskatt + 25 % statlig skatt)

Årsinkomsterna ovan är angivna efter att det grundavdrag gjorts på minst 13 200 kronor, som alla har rätt till. Jag har inte tagit hänsyn till det jobbskatteavdrag som alla har rätt till och som sänker marginalskatten en del. Ett maximalt jobbskatteavdrag kan ge en skatteminskning på cirka 2 200 kronor i månaden. Och det uppnås vid en månadslön på runt 30 000 kronor.

Jobbskatteavdrag krånglar till skatteberäkningen rejält, men är fördelaktig. Tänk på att det bara är aktiva arbetsinkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag. Tjänstebeskattad utdelning från fåmansföretag ger dig däremot inte rätt till jobbskatteavdrag.

Läs mer: 7 frågor och svar – Så fungerar framtidsfullmakten

Hur beskattas ägares utdelning jämfört med lön?

Till skillnad från lön så är en utdelning inte avdragsgill för bolaget. Det innebär att företaget först måste betala 22 procent bolagsskatt på resultatet. Vid en utdelning behöver bolaget dock inte betala några arbetsgivaravgifter (inte ens på utdelning som tjänstebeskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna). För ägaren ligger skatten på utdelning på mellan 20 och 57 procent skatt.

20 procent skatt är ju en väldig låg skatt och utnyttjas oftast maximalt. Hur mycket som kan tas ut till så låg skatt kallas gränsbeloppet och beräknas på blankett K10 i deklarationen. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp (till 2/3) som kapitalinkomst. Eventuell ytterligare utdelning samma år beskattas som tjänsteinkomst.

Om du har anställda i företaget kan du kanske behöva hjälp med denna blankett K10 av din revisor eller annan. De allra flesta kan dock använda den schablonregel som betyder att man för 2017 kan ta ut en utdelning på 163 075 kronor, vilken enbart beskattas med 20 procent skatt. Skiktgränserna ovan gör dock att ganska mycket lön och tjänstebeskattad utdelning ändå kan tas ut med bara kommunalskatt.

Läs mer: Regeringens förslag: Så blir reglerna kring personaloptioner

Tänk på pensionen när du spikar ditt löneuttag

Ytterligare en aspekt av löneuttag är att endast löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Gränsen går vid 496 305 kronor. Vid högre löneuttag ska dock fortfarande arbetsgivaravgifter betalas och utgör därmed en ren skatt. Högsta sjukpenninggrundande inkomst är redan vid 336 000 kronor.

Mycket att tänka på alltså för den företagare som utöver att driva sitt företag även vill ha ut vinsten på bästa sätt. Men om jag försöker sammanfatta så bör du tänka ungefär så här vid planering av uttag av lön eller utdelning:

1. Ta alltid lön så att du tjänar in pensionspoäng, men helst utan att överskrida skiktgränsen för statlig skatt.

2. Om du har anställda i företaget så kan du i vissa fall behöva ta ut en högre lön för att utnyttja löneunderlaget (ökar möjligheten till lågbeskattad utdelning till 20 procent skatt). Om du tar för låg lön så missar du hela årets löneunderlag! Ditt eget (eller närståendes) löneuttag under 2017 måste i så fall uppgå till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (6 x 61 500 kronor = 369 000) plus 5 procent av de totala kontanta lönerna, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (= 590 400 kronor). Din revisor kan ofta hjälpa dig med beräkningen av löneuttaget.

Observera också att löneunderlaget och kraven på eget löneuttag är föremål för en intensiv politisk diskussion. Det har från regeringen föreslagits att ett antal försämringar i 3:12-reglerna ska gälla redan från 2018. Om och när det möjligen blir några ändrade regler kommer att visa sig när regeringen aviserar om man kommer att försöka driva igenom hela eller delar av förslaget. I dagsläget verkar det finnas en riksdagsmajoritet som är emot de föreslagna ändringarna. Här gäller det att följa de politiska utspelen inför höstbudgeten om vilka regler som ska gälla för 2018.

3. Ta utdelning med det utrymme du har för lågbeskattad utdelning till bara 20 procent skatt, det så kallade gränsbeloppet, om du behöver pengarna och företagets likviditet så tillåter. Annars kan utrymmet sparas till senare utdelningar eller reavinst om bolaget säljs. I det nämnda förslaget ovan föreslås dock skatten höjas från 20 till 25 procent på detta utrymme från 2018.

4. Om du efter uttag av lön och utdelning enligt ovan har kvar utrymme till skiktgräns 1 (438 900 kronor) så kan du ta ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet. Det innebär att utdelningen tjänstebeskattas. Så länge total förvärvsinkomst understiger 438 900 kronor blir dock skatten på den extra utdelningen bara 32 procent.

5. Eventuell ytterligare lön eller utdelning kommer att beskattas med kommunalskatt plus 20 procent statlig inkomstskatt. Det vill säga 52 procent skatt.

6. Först när lön och tjänstebeskattad utdelning överstiger skiktgräns 2 (638 500 kronor) behöver du betala högsta marginalskatten på 57 procent på den delen.

OBS! Detta är en uppdaterad version av ett tidigare blogginlägg från 2016. Ändringarna består av justeringar av belopp till att avse inkomster under 2017 samt vissa tillägg om pågående lagförslag. De kommentarer och svar som finns i tidigare inlägg har dock till stora delar relevans och du kan hitta dessa här.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

10 kommentarer

 1. A skriver:

  VArifrån kommer siffran 478100 angående rätt till pension? Borde det inte vara 8.07 inkomstbasbelopp, 496305 kr?

 2. Thomas Erikson skriver:

  Hej! Jo du har helt rätt. Vi ändrar. Tack för din vakenhet! Med vänlig hälsning Thomas

 3. Olle Sundblad skriver:

  Om man har ett stort sparat outnyttjat utdelningsutrymme. Får man ta ut hela det utrymmet med 20% skatt i år (2017) eller är det 25% skatt på det som överstiger årets utdelningsutrymme eller räkans det som normal kapitalvinst (dvs 30%)?

 4. Thomas Erikson skriver:

  Hej Olle! Ja du kan i år ta ut hela det sparade utdelningsutrymmet till 20 % skatt. Från 2018 finns ett förslag från regeringen om att höja denna skatt till 25%. Förslaget är dock starkt ifrågasatt av näringsliv och politisk opposition så det är i dag oklart vad som då kommer att gälla. Skatten på det som överstiger ditt utdelningsutrymme kommer att tjänstebeskattas (32-57% skatt beroende på årsinkomst), dock maximalt med 90 inkomstbasbelopp (5,535 mkr). Vid ännu högre utdelning är skatten på överskjutande del 30%.

 5. Fredrik Helin skriver:

  Hej Thomas. Tack för en bra artikel. Är det inte så att skiktgräns 1 (438 900 kronor) realiteten kan räknas som 452100 kr då vi beaktar grundavdraget? Dvs det går i realiteten att ta ut lite mer i lön (eller utdelning) innan vi når gränsen för en högre marginal skatt.

 6. Thomas Erikson skriver:

  Hej Fredrik! Tack själv för trevlig feedback! Jo man kan lägga till ett belopp motsvarande grundavdraget. Då brukar man dock kalla detta belopp för Brytpunkten. Observera också att det bara är lön som ligger till grund för grundavdrag, inte utdelning eller kapitalvinst som har tjänstebeskattats.

 7. Andreas skriver:

  Hej Thomas!
  Jag har inte riktigt förstått utdelning enl huvudregeln. Jag antar att det inte är något man kan använda som ensam ägare och ensam verksam som tar ut lön till 452 100 kr? Det krävs att man har anställda? Har du någon enkel förklaring på hur utdelning enl huvudregeln går till? Mvh

 8. Thomas Erikson skriver:

  Hej Andreas! Jo du får använda den regel som är bäst, huvudregeln eller schablonregeln. Du får även använda din egen lön när du räknar gränsbelopp med stöd av huvudregeln.
  Huvudregeln för att beräkna gränsbelopp säger att du årligen får ta ut 9,49 procent (utdelning 2018) av din anskaffningskostnad till den låga skatten.
  Om du har anställda (även egen lön) i företaget så kan du därutöver få ta ut halva lönesumman under föregående år till låg skatt. En förutsättning är att du, eller en närstående, själv under löneåret har gjort ett tillräckligt stort löneuttag. Detta uttag måste vara minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (369 000 kronor) plus 5 procent av de totala lönerna i företaget, eller 590 400 kronor.

  Om du hade en lön på 452 100 kr under 2017 så är det således tillräckligt för att i år beräkna ett gränsbelopp enligt huvudregeln med stöd av den lönen i företaget.

  Du får även räkna upp eventuell sparat utdelningsutrymme från föregående år med 3,49 %.

  På Skatteverkets hemsida kan du säkert inom kort ladda ner den nya broschyren SKV 292 Skatteregler för delägare i fåmansföretag. Just nu finns dock bara broschyren för 2017 tillgänglig, men det torde komma en ny för 2018 snart. Lycka till med uträkningen.

  https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/292.4.39f16f103821c58f680007349.html?q=k10

 9. Peter Dahlberg skriver:

  Hej Tomas,
  Kan jag ta utdelning i mitt bolag utan att ha tagit ut ngn lön?
  Mvh

 10. Thomas Erikson skriver:

  Hej Peter! Ja det finns inget krav på att ha tagit ut lön först. Finns det bara fritt eget kapital att ta ut så kan du ta utdelning.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>