6 tips: Tar du lön eller utdelning från ditt företag 2018?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 24 januari 2018

Lön eller utdelning? Vad ska du tänka på när du tar ut din vinst under 2018? Skattejurist Thomas Erikson vet. Så här planerar du ditt uttag.

Hur tar jag ut min vinst på bästa sätt? Den frågan är ständigt lika aktuell. Lön, utdelning, pension eller genom att sälja/likvidera bolaget. Eller en kombination av alternativen.

Vad som är den bästa lösningen i det enskilda fallet är individuellt och beror på en mängd faktorer. Svaret bör diskuteras fram tillsammans med din revisor eller rådgivare i skattefrågor. Men med det sagt ska jag ge dig lite allmänna utgångspunkter när det gäller löne- och utdelningsalternativet. Avslutningsvis hittar du även tips för hur du jobbar fram din egen uttagspolicy.

Läs mer: Vilka nya skatteregler för företagare gäller från 1 januari 2018?

Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter

Om du tar lön betalar du inkomstskatt med cirka 32-57 procent. Först måste dock bolaget betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent (lägre för pensionärer). Lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla för företaget.

Hur hög skatten blir på löneuttaget beror på storleken av årsinkomsten. Sverige har en progressiv inkomstskatt, vilket innebär att skatten stiger när årsinkomsten passerar vissa skiktgränser. Om vi antar att kommunalskatten är 32 procent (rikssnittet) så blir skatten i de olika inkomstskikten enligt följande:

Årsinkomst Skatt
0 – 455 200 kronor 32 % (kommunalskatt)
455 300 – 662 200 kronor 52 % (kommunalskatt + 20 % statlig skatt)
662 300 – uppåt 57 % (kommunalskatt + 25 % statlig skatt)

Ovanstående årsinkomster avser efter det grundavdrag på minst 13 400 kronor som alla har rätt till. Hänsyn har inte tagits till det jobbskatteavdrag som alla har rätt till och som sänker marginalskatten en del. Maximalt jobbskatteavdrag kan ge en skattereduktion på cirka 2 200 kronor i månaden och uppnås vid en månadslön på cirka 30 000 kronor.

Jobbskatteavdrag krånglar till skatteberäkningen rejält, men är fördelaktig. Endast aktiva arbetsinkomster ger rätt till jobbskatteavdrag. Tjänstebeskattad utdelning från fåmansföretag ger däremot inte rätt till jobbskatteavdrag.

Läs mer: Så kan ditt företag göra business med blockchain

Hur beskattas ägarens utdelning?

Till skillnad från lön så är lämnad utdelning inte avdragsgill för bolaget. Det innebär att företaget först måste betala 22 procent bolagsskatt på resultatet. Vid utdelning behöver bolaget dock inte betala några arbetsgivaravgifter (inte ens på utdelning som tjänstebeskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna). För ägaren beskattas utdelning med mellan 20-57 procent skatt.

20 procent skatt är ju en väldig låg skatt och utnyttjas oftast maximalt. Hur mycket som kan tas ut till så låg skatt kallas gränsbeloppet och beräknas på blankett K10 i deklarationen. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp (till 2/3) som kapitalinkomst. Eventuell ytterligare utdelning samma år beskattas som tjänsteinkomst.

Om du har anställda i företaget kan du kanske behöva hjälp med denna blankett K10 av din revisor eller annan. De allra flesta kan dock använda den schablonregel som betyder att man för 2018 kan ta ut en utdelning på 169 125 kronor, vilken enbart beskattas med 20 procent skatt. Skiktgränserna ovan gör dock att ganska mycket lön och tjänstebeskattad utdelning ändå kan tas ut med bara kommunalskatt.

Läs mer: Vad är flexpension – och hur hjälper det ditt företag?

Tänk på pensionen när du spikar ditt löneuttag

Ytterligare en aspekt av löneuttag är att endast löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Gränsen för sådan lön går vid 504 375 kronor, vilket motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp. Vid högre löneuttag ska dock fortfarande arbetsgivaravgifter betalas och utgör därmed en ren skatt. Efter avdrag för grundavdrag och allmän pensionsavgift så är den högsta pensionsgrundande inkomsten (PGI) 468 750 kr, vilket motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp.

Högsta sjukpenninggrundande inkomst för sjukpenning (SPI) är redan vid 341 200 kronor, men höjs till 364 000 kronor från den 1 juni 2018. Motsvarande siffra för föräldrapenning är vid 455 000 kronor.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

6 tips – Tänk på det här i valet av lön eller utdelning

Mycket att tänka på således för den företagare som utöver att driva sitt företag även vill ha ut vinsten på bästa sätt. Men om jag försöker sammanfatta så bör du tänka ungefär så här vid planeringen av uttag av lön eller utdelning:

1. Tänk på pensionen. Ta gärna lön så att du tjänar in pensionspoäng, men fundera om du behöver ta ut lön som överskrider skiktgränsen för statlig skatt.

2. Utnyttja löneunderlaget. Om du har anställda i företaget så kan du i vissa fall behöva ta ut en högre lön för att utnyttja löneunderlaget (ökar möjligheten till lågbeskattad utdelning till 20 procent skatt). Om du tar för låg lön så missar du hela årets löneunderlag! Ditt eget (eller närståendes) löneuttag under 2018 måste i så fall uppgå till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (6 x 62 500 kronor = 375 000) plus 5 procent av de totala kontanta lönerna, alternativt 9,6 inkomstbasbelopp (= 600 000 kronor). Din revisor kan ofta hjälpa dig med beräkningen av löneuttaget.

Regeringen föreslog tidigare en avsevärd skärpning av eget löneuttag och användandet av löneunderlag. Den föreslagna skattehöjningen stoppades dock av alliansen och SD som hotade att rikta misstroendevotum och därmed avsätta de statsråd som deltog i att rösta igenom sådana skattehöjningar som inte hade stöd av en majoritet i riksdagen. Du kan läsa mer om detta här.

Läs mer: TEST: Fyra typer av scaleup-entreprenörer – vem är du?

3. Gränsbeloppet – spara utrymmet. Ta utdelning med det utrymme du har för lågbeskattad utdelning till bara 20 procent skatt, det så kallade gränsbeloppet, om du behöver pengarna och företagets likviditet så tillåter. Annars kan utrymmet sparas till senare utdelningar eller reavinst om bolaget säljs.

4. Extra utdelning. Om du efter uttag av lön och utdelning enligt ovan har kvar utrymme till skiktgräns 1 (455 300 kronor) så kan du ta ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet. Det innebär att utdelningen tjänstebeskattas. Så länge total förvärvsinkomst understiger 455 300 kronor (efter grundavdrag) blir dock skatten på den extra utdelningen bara 32 procent.

Läs mer: Experttips: Så blir du attraktiv som leverantör och partner

5. Nästa nivå. Eventuell ytterligare lön eller utdelning kommer att beskattas med kommunalskatt plus 20 procent statlig inkomstskatt. Det vill säga 52 procent skatt.

6. Högsta gränsen. Först när lön och tjänstebeskattad utdelning överstiger skiktgräns 2 (662 300 kronor) behöver du betala högsta marginalskatten på 57 procent på den delen.

Här hittar du vidare läsning i form av ett inlägg om motsvarande ämne från 2017, samt här från 2016, med en rad kommentarer, läsarfrågor och svar som till stora delar fortfarande är relevanta.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

4 kommentarer

 1. Steven Jörsäter skriver:

  De magiska orden ”tänk på pensionen” finns med i denna genomgång. Hur ska man göra det? Alltså hur mycket ska man värdera pensionsförmånerna till när man ska välja att ta ut lön eller inte? Det blir ju en viktig parameter i valet.

 2. Thomas Erikson skriver:

  Hej Steven! Exakt hur du ska värdera framtida pension får du diskutera med din revisor eller pensionsrådgivare. Det beror på bland annat ålder, när du tar ut den och vad du då kan tänkas ha för skatt på pensionen etc. I normalfallet så tror jag att man brukar säga att ca 17 % av lönen – till den del den ryms inom 8,07 inkomstbasbelopp – kommer tillbaka till dig i form av pension. På högre inkomster utgör arbtsgivaravgifterna en ren skatt som inte går tillbaka direkt till dig utan till den allmänna välfärden. Du kan läsa lite mer om pensionen och dess olika delar i följande länk till Pensionsmyndighetens hemsida. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/finansiering-av-pensionssystemet

 3. Evy Robertsson skriver:

  Hej!
  Vet inte om du svarar på frågor här men försöker!
  Fyller 62 iår, har ett AB där bara jag är anställd. Har fått rådet att börja ta ut den allmänna pensionen nästa år och fortsätta jobba, ta ut lägre lön och bygga upp vinst i bolaget. Är det smart eller finns det nån hake? Förstår att den allmänna pensionen sjunker men jag får väl poäng för den lön jag tar ut även om jag börjat ta ut pensionen?
  Tacksam för svar – Vänliga hälsningar Evy

 4. Thomas Erikson skriver:

  Hej Evy!
  Jag brukar svara på frågor som direkt berör de ämnen jag skrivit om. Däremot så kan jag tyvärr inte gå in på enskild rådgivning i detta forum. Om det du beskrivt är smart eller inte beror på en mängd personliga omständigheter och förutsättningar. Detta bör du diskutera enskilt med din revisor eller annan skattekunning person. Vad gäller intjänande av pension så stämmer det att du fortsätter att tjäna in pension om du tar lön från ditt företag. Du kan finna mer info på pensionsmyndighetens hemsida https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/inkomstpension-en-del-av-den-allmanna-pensionen . Du kan också prata med en försäkringsrådgivare på din bank eller ditt försäkringsbolag.