Vad kan nudging innebära för ditt företag?

Anette Andersson | Hållbart företagande | 24 november 2016 |

Nudging – ingen revolution men en evolution. Så kan fenomenet beskrivas, som har potential att förbättra samhället men även gagna företag. 

Dagens samhälle har många utmaningar och sannolikt lär de bli fler. På grund av ökad befolkning, resursbrist, tillgång till rent vatten med mera. Ibland kan de här utmaningarna kännas oövervinneliga och som enskild människa kan man undra; spelar det verkligen någon roll vad jag gör och var ska jag börja?

Nudging betyder att människor påverkas till att göra små omedvetna förändringar i sitt beteende och att de är relativt enkla att genomföra. Det kan handla om att vegetarisk mat placeras på ett smidigt ställe i matsalen, så att medarbetare snabbare och lättare kan ta den och därför ”knuffas” till att välja den framför annan mat.

År 2020 slänger vi mindre mat

Visste du förresten att mer än en miljon ton mat kastas årligen, enligt Naturvårdsverket? De arbetar med hur vi ska kunna minska matsvinnet i Sverige. Ett etappmål är att minska matavfallet med 20 procent till 2020 jämfört med 2010. Om vi når målet innebär det en positiv samhällsekonomisk nytta på hela 3,2-5,7 miljarder kronor.

Läs mer: Cirkulär ekonomi: Öronmärkta EU-miljarder – till ditt företag?

Här finns det definitivt möjligheter för företag som tänker nytt. En hotellkedja har till exempel framgångsrikt adresserat matsvinnet via en form av nudging. Närmare bestämt genom att minska storleken på sina tallrikar. En annan hotellkedja har istället tagit bort salladstallriken. Till nytta både för miljön och företagen, som vässar sin business.

Definitionen av nudging slår bland annat fast att det inte handlar om förbud eller att ta till ekonomiska incitament för att påverka människors beteenden. Här kan du läsa en Fores-studie om nudging. Och för dig som vill lära dig mer, finns bland annat den här kursen: Nudging – så gör du det lätt att göra rätt.

Bättre förpackningar för frukt och grönt

Vid sidan av nudging, driver nya tekniska lösningar och innovationer på en hållbar utveckling. Ett exempel som rör just matsvinn är Företaget Karma, som just korats till Framtidens entreprenör 2016. Bolaget har utvecklat en app som gör att vi kan köpa överbliven restaurangmat istället för att den slängs.

Tekniska framsteg när det gäller förpackningar har också stor potential att minska matsvinnet. Den europeiska marknaden för frukt och grönsaker värderas till cirka 100 miljarder euro. Cirka tio procent når aldrig konsumenten på grund av undermåliga förpackningar. Produkterna blir kort sagt skadade under transport. Med smartare förpackningar minskas svinnet, samtidigt som det blir enklare att optimera transporter och på så sätt minska klimatpåverkan den vägen. Vad väntar vi på?

Billigare att reparera kläder och cyklar

Vid sidan av spännande nudging-initiativ och tekniska framsteg syns även vissa politiska insatser, för att få konsumenter att agera mer hållbart. Regeringen har i höstbudgeten lagt förslag på hur det till exempel ska kunna bli enklare för konsumenter att fatta klimatsmarta beslut, till exempel välja att reparera saker istället för att köpa nytt. Per Bolund säger:

”Vi ska ta bort de hinder som finns för människor att agera hållbart. Till exempel lägre moms på reparationer av kläder och cyklar. De ska bli enklare för konsumeter att fatta klimatsmarta beslut. För att underlätta det har Konsumentverket fått i ett särskilt uppdrag att bygga upp en särskild kunskapsbank på området och göra informationen lättillgänglig för konsumenter”.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

Men tillbaka till dig som entreprenör, för att knyta ihop säcken kring fenomenet nudging. Vid sidan av vinsten för miljön och samhället säger det sig själv att de finns pengar att spara/tjäna för företag som på olika sätt vässar sin verksamhet. Nudging har hittills visat sig vara ett effektiv verktyg – med små förändringar ”knuffar” du kunder och konsumenter åt ett nytt håll. Vilka smarta idéer och exempel på nudging får vi se härnäst?

Här är lite inspiration, i form av en fördjupning i begreppet och fler exempel på nudging: