Nya möjligheter att belöna nyckelpersoner vid årsskiftet – för vilka företag?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 29 november 2017 |

OPTIONSREGLER. Ramarna för statens budget 2018 har fastställts av riksdagen. Det innebär sannolikt att de nya skattereglerna för personaloptioner kommer att bli tillämpliga från årsskiftet. Men vilka företag berörs i praktiken?

Kritiken från näringsliv och oppositionen har varit att optionsförslaget är för snålt och omfattar för få företag. Den exakta utformningen av skattereglerna har visserligen inte klubbats i riksdagen än. Men eftersom statens kostnad för skattesänkningen, cirka 210 miljoner, är beslutad betyder det att reglerna nu i princip inte kan ändras så att skattesänkningen blir större. I varje fall inte för 2018.

Att budgeten fastställts betyder kort och gott att det nu verkar bli fritt fram för vissa företag att belöna eller försöka locka till sig nyckelpersoner med hjälp av de nya personaloptionsregler som kommer att gälla för 2018.

Läs mer: Vilka hållbarhetstrender påverkar ditt företag 2018?

Ingen förmån och inga arbetsgivaravgifter

Reglerna innebär att arbetsgivaren helt gratis kan ge de anställda personaloptioner som ger en rätt att köpa aktier i företaget utan någon förmånsbeskattning. Det sker inte heller någon förmånsbeskattning när den anställde använder optionen och köper aktien. Arbetsgivaren slipper också betala arbetsgivaravgifter. Medaljens baksida är dock att inga kostnader för personaloptionerna får dras av.

Läs mer: Så kan ditt företag göra business med blockchain

Endast beskattning vid försäljning

Först när den anställde säljer aktien ska beskattning ske. Om det är fråga om onoterade aktier sker en beskattning av vinsten i inkomstslaget kapital (25 procents skatt). Om aktierna vid försäljning skulle ha marknadsnoterats är skatten 30 procent. Dock får den anställde då använda en schablonmetod för att beräkna anskaffningskostnaden (20 procent av försäljningspriset) varvid effektiv skatt bara blir cirka 24 procent.

Vad det talas tyst om är att aktierna som den anställde får köpa många gånger kommer vara så kallade kvalificerade aktier i ett fåmansföretag. I så fall kan vinsten bli beskattad både i inkomstslaget tjänst (30-57 procent) och som kapitalinkomst (20-30 procent) enligt de så kallade 3:12-reglerna. Vi har tidigare skrivit om detta här.

Läs mer: Growth-o-meter: Så accelererar du företagets tillväxt

Vilka företag berörs av de nya optionsreglerna?

• Företaget är max 10 år gammalt.
• Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
• Företaget måste till huvudsaklig del bedriva rörelse.
• Företaget får inte vara verksamt i vissa branscher, exempelvis; bank, finans, försäkring, handel med fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning av lokaler, juridisk rådgivning, redovisningstjänster med flera.
• Företaget har max 50 anställda.
• Företaget har max 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning.

Läs mer: Sälj företaget effektivt – så gör du!

Krav på optionerna

• Det sammanlagda värdet på optionsprogrammet får inte överstiga 75 miljoner kronor.
• En enskild deltagares optioner får inte överstiga 3 miljoner i värde.
• Minst 3 års intjänandetid.
• Måste utnyttjas inom 10 år.

Krav på den anställde

• Under intjänandetiden måste den anställdes arbetstid uppgå till i genomsnitt minst 30 arbetstimmar i veckan.
• Under intjänandetiden måste den anställde ha en total inkomst på minst 13 inkomstbasbelopp (cirka 800 000 kronor).
• Optionsinnehavaren får redan vara delägare, men får inte själv eller tillsammans med närstående kontrollera mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i företaget.

Läs mer: Budgeten: Så blir skatten 2018 för dig som är företagare

Vanliga skatteregler om personaloptioner finns kvar

Om kriterierna för skattelättnad enligt ovan inte uppfylls av företaget, optionerna eller den anställde så beskattas den anställde enligt de vanliga skatteregler som gäller i dag. Tilldelningen av personaloptioner beskattas då inte.

Den anställde förmånsbeskattas dock som inkomst av tjänst (30-57 procent) då denne utnyttjar optionen för att köpa aktier billigt. Förmånsvärdet utgörs av skillnaden mellan marknadsvärdet på aktien och vad den anställde har betalat för aktie och option.

Om aktien senare säljs så beskattas reavinsten av den värdestegring som skett från aktieförvärvet hos den anställde. Hur reavinsten beskattas beror då på om aktien utgörs av onoterade aktier (25 procent), marknadsnoterade aktier (30 procent) eller kvalificerade aktier i fåmansföretag (20-57 procent).

Arbetsgivaren betalar i så fall arbetsgivaravgifter på förmånens värde. Arbetsgivarens kostnader för personaloptioner som inte är skattebefriade enligt ovan är avdragsgilla.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!