Lärdomen? Granska franchiseavtalet noga

Mikael Hansson | Nya ägare | 9 april 2015 |

Allt fler verksamheter drivs som franchise – du driver ditt eget företag men varumärket och konceptet ägs av en centralorganisation. Jag har mött dem som hyllar konceptet och dem som mest känner att de blir av med för stor del av sin vinst. Här är några lärdomar för dig som funderar på företagsformen.

Enligt den senaste Franchisebarometern, som genomfördes i höstas, finns det omkring 30 000 franchisetagare i Sverige. Vi kan se samma trend här som i övriga världen: franchising växer och det finns cirka 500 olika koncept bara i vårt land. Företagsformen är störst inom detaljhandeln, restauranger och hotell men det är bara att se oss omkring i vardagen så ser vi även mäklarkedjor, optiker och en hel del annat bland exemplen.

De franchisetagare som jag stött på i min vardag som rådgivare har en väldigt delad uppfattning om franchise. En del känner att de får väldigt mycket stöd från kedjan och de skulle aldrig fått samma framgång utan dem. Andra ser mest att de betalar en hög del av vinsten utan att få något tillbaka. Således kan jag inte nog betona vikten av att granska franchiseavtalet noga innan du hoppar på ett koncept. En annan sak som varit lyckad är att intervjua andra franchisetagare inom samma kedja för att säkerställa att man hoppar på rätt koncept.

Fördelar och nackdelar med franchising
Jag tror att de flesta har ett hum om hur franchising fungerar, men här finns annars en bra grundbeskrivning. För dig som vill starta företag för första gången finns det en del fördelar med att ansluta sig till en franchiseorganisation. Du får ta del av ett beprövat koncept, du får stöd kring affärsplaner och bolagsbildningar och det finns färdigt marknadsmaterial framtaget. Det gör att du kan spara både tid och pengar och i stället lägga mer fokus på att lyckas med försäljningen.

Vad finns det för nackdelar med företagsformen då? Ofta styrs din handlingsförmåga och egna kreativitet hårt av franchiseavtalet, du måste följa konceptets ramar. Du måste även betala en årlig avgift till franchiseorganisationen dvs en del av din vinst försvinner direkt. En annan aspekt som ofta glöms bort är att ditt lokala varumärke även påverkas av hur andra franchisetagare i ditt koncept sköter sig, vilket du inte kan påverka.

Flera vägar framåt
Huruvida franchising är rätt för dig kan du bara själv avgöra, men känns det lockande så finns det flera vägar framåt, till exempel via intresseorganisationen Svenska franchiseföreningen och via sajter där du kan söka efter olika kedjor, såsom Franchisenet.se och Franchisefinder.se.

Oavsett om du sedan väljer att starta företag som egen eller inom en franchisekedja så är alltid det viktigaste att göra en marknadsanalys och hitta en produkt som du brinner för. Oavsett hur starkt varumärket är så är det alltid din prestation som företagsledare som avgör om ditt företag blir lönsamt eller inte.