Sätter du krokben för ditt företag utan den här förmånen?

Peter Eriksson | Koll på pensionen | 7 mars 2016 |

Du som driver företag och har anställda – är tjänstepension en del av dina medarbetares grundförmåner? Annars borde du tänka om, ganska snabbt.

Mitt inlägg från januari som handlade om en påminnelse om att avdragsrätt för privat pensionssparande upphörde vid årsskiftet – i alla fall för löntagare som har pensionsrätt, det vill säga tjänstepension, i sin anställning. Jag menade också att man som arbetsgivare kan se till att erbjuda löneväxling eller rent av öka på tjänstepensionsplanen för de anställda.

En läsare, med det trevliga namnet Peter, svarade på inlägget och pekade på att det är långt från alla i Sverige som har tjänstepension och frågade hur man då bör resonera.

Var tredje småföretag kör utan tjänstepension
Peter är inte ensam om att arbeta på ett företag som inte betalar tjänstepension. Som jag skrev i mitt svar till honom är det hundratusentals svenskar som delar samma situation. Nyligen pekade denna undersökning på samma fenomen och det visar sig att vart tredje småföretag i Sverige saknar tjänstepension. Detta trots att pensionsnivåerna i det allmänna pensionssystemet blir allt lägre och behovet av tjänstepension och eget sparande därför blir allt större.

Det finns några vägar att gå för att förbättra sin pensionssituation. Du som arbetsgivare tjänar mycket goodwill på att bistå dina medarbetare med bra information. Förhoppningsvis känner de redan till grundrådet – att jobba under så många år som det är möjligt. Studier eller arbetsmarknadsläge kan förstås påverka när man träder in i arbetslivet, men ett långt arbetsliv med heltidsarbete påverkar helt klart intjäningen av pension positivt, framför allt i det allmänna pensionssystemet.

Ny syn på pensionen: Tjänstepensionen – en viktig del av Talent Management

Men vid sidan av den kunskapen då? En Sifo-undersökning visade i höstas att häften av de anställda i landet inte får någon information om tjänstepensionen, trots att det blir en allt viktigare och populärare förmån. Majoriteten av de anställda, 51 procent, svarar att de inte har fått någon information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare under det senaste året. 44 procent uppger att de har fått information, och 4 procent har svarat ”tveksam, vet ej”.

Du som arbetsgivare och företagare bör ha en grundinställning till vilka förmåner du ska erbjuda sina anställda. Tjänstepension är en så viktig förmån så att varje arbetsgivare bör se den som en naturlig del av ersättningen till den anställde tillsammans med lön och andra förmåner. Se också till att dina anställda får information om den värdefulla förmån du betalar för.

Värdefullt tips till dina medarbetare
Dessutom – även om du som arbetsgivare betalar tjänstepension, behöver många komplettera sitt försäkringsskydd och sitt sparande till pensionsdagarna. Därför kan du gärna uppmuntra dina medarbetare att se över sitt behov av komplettering. Ett tips för dem är då att gå in på Minpension.se och se över vilka pensioner de omfattas av. Då kan de bedöma om det som de har kommer räcka för deras behov.

Det finns andra verktyg som bland annat banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare tillhandahåller och som kan ge en tydligare bild av hela försäkringsskyddet. Medarbetare kan be sina kontakter om att få en sammanställning, för att kunna bedöma om deras skydd behöver kompletteras.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>