Planera ägarskiftet i tid – annars kan det bli kostsamt

Peter Eriksson | Nya ägare | 27 september 2013

Frågan är vad du som ägare vill ha ut av företaget – kapital för en tryggad och behaglig ålderdom eller vill du skörda maximalt av ditt slit?

Undersökningar visar att vart fjärde fåmansföretag står inför ett generationsskifte inom de närmsta tio åren. Det motsvarar över 100 000 företag. Trots att skattereglerna blivit betydligt förmånligare de senaste åren är det fortfarande få som tar tag i planeringen i tid. Det är olyckligt, eftersom ett lyckat generationsskifte inte behöver bli kostsamt om man planerar i tid.

Jag ser alltför ofta att ägarna till företag har undvikit de känsliga och viktiga frågorna. Konsekvensen kan då bli att ett tidigare livskraftigt företag får säljas externt alldeles för billigt eller i värsta fall läggas ner utan en rimlig ersättning till entreprenören eller dennes arvingar.

Pejla framtidstankarna
Det är viktigt att reda ut de ”mjuka frågorna”, som vilket barn som vill och kan ta över företaget eller om det är så att man ska söka en extern person, kanske en anställd, som kan kliva in och driva företaget för att bevara det och dess värden.

En annan viktig fråga är vad ägaren vill ha ut av företaget. Behöver man bara kapital för en tryggad och behaglig ålderdom eller vill man skörda maximalt av sitt slit med företaget? Om man ska låta ett barn ta över är det förmodligen inte en försäljning till marknadsvärdet som gäller. Olika syn på värdet av ett onoterat företag och föräldrarnas vilja (eller ovilja) att skapa rättvisa mellan syskon är vanliga men mycket känsliga frågor.

Förutsättning för att lyckas
Den som engagerar familjen i frågan om företagets fortlevnad har bäst förutsättningar för att lyckas med sitt skifte. Enligt min erfarenhet är det ofta värdefullt med en extern person som kan vara bollplank i dessa viktiga frågor. Om man inte har en egen skatterådgivare kan man vända sig till sin revisor eller bank, som ofta har erfarenhet av dessa frågor. Denna externa person kan förhoppningsvis vara objektiv på ett helt annat sätt och lyfta fram rätt (och även känsliga) frågeställningar på bordet för alla inblandade.

Hur är du som företagare: Vågar du sätta bollen i rullning eller tillhör du majoriteten som sticker huvudet i sanden och hoppas att det löser sig?