Planera pensionen: Så gör du som företagare

Peter Eriksson | Koll på pensionen | 8 december 2016 |

Har du som vision att släppa ditt företag och gå i pension före 63-årsåldern? I så fall är det läge att börja planera framåt nu, utifrån förslag som presenterats i pensionsutredningen.

Det är kanske inte högst upp på en entreprenörs vardagsagenda, men det finns en poäng med att planera inför din pension redan nu, särskilt om du har en idé om att fokusera på annat än företaget relativt tidigt.

Pensionsgruppen, som är satt att vårda och utveckla vårt pensionssystem, har genom en utredning sett över möjligheterna att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Vilket behövs för att pensionen ska bli rimlig för de flesta invånare i Sverige.

Ett av förslagen är att höja LAS-åldern – det vill säga den ålder anställda har rätt att arbeta fram till – från dagens 67 år till 68 eller 69 år. Samtidigt höjs, enligt förslaget, lägsta åldern för uttag av den allmänna pensionen från 61 till 62 eller 63 års ålder.

Planera för uttag tidigast vid 61 år

Utredningen föreslår också att pensionsförsäkringar tidigast ska kunna utbetalas vid samma ålder som gäller för allmän pension. Det skulle i dag innebära tidigaste uttagsmöjlighet vid 61 år och troligen 63 år inom kort. För den som redan har en pensionsförsäkring ska dock dagens regler fortsätta att gälla. Uttag kan göras från 55 års ålder.

Läs mer: I huvudet på en entreprenör: Raka pensionsråd, tack

Om utredningens förslag blir verklighet kan det vara en poäng att fundera över när du vill ha möjlighet att pensionera dig. Om du tänker arbeta länge och åtminstone till 63 års ålder behöver du inte agera.

Om du däremot har tänkt dig en tidigare pensionering kan det vara en god idé att boka en försäkringsgenomgång och säkerställa att din pension blir tillräcklig.

Läs mer: Så fungerar pensionering utomlands för företagare

Är detta brådskande då? Avsikten från regeringens sida är att genomföra det här inom nuvarande mandatperiod. Det vill säga inom två år. Ingen ko på isen, men kanske ändå läge att planera redan nu?

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!