Har du gjort rätt kontroller inför ägarskiftet?

Peter Eriksson | Nya ägare | 8 september 2014

Ska du förvärva en verksamhet? Se till att noga kontrollera vad du köper. Har företaget kollektivavtal, finns där otryggade pensionslöften och hur är pensionsskulder beräknade?

Få skulle gå och köpa sig ett hus utan en väldigt noggrann besiktning först. Lika naturligt är det med en gedigen företagsbesiktning, en due diligence innan du gör verklighet av eventuella förvärvsplaner.

En viktig del i förarbetet inför ett köp är att se över om kollektivavtal gäller på det befintliga företaget. Detta kan ”smitta” om du för över anställda och verksamhet till ditt nuvarande bolag. Det kan bland annat innebära att du för de anställda måste teckna kollektivavtalsförsäkring.

Det i sig behöver inte vara dåligt men det begränsar möjligheten att utforma individuella tjänstepensioner för framtida anställda. Nuvarande individuella tjänstepensioner kan oftast behållas för de anställda som haft sådan lösning. Det är viktigt att i så fall hantera detta omedelbart i samband med ”kollektivavtalssmittan”.

Oväntade stora kostnader
Utöver detta med kollektivavtal bör du undersöka eventuella otryggade pensionslöften. Ibland dyker sådana upp i samband med överlåtelser och kan innebära stora kostnader.

Även redovisade pensionsskulder kan vara av vikt att analysera. Vilka antaganden är de beräknade efter? Livslängdsantagande och diskonteringsräntor som kan skilja sig från verkligheten kan göra kostnaden såväl högre som lägre än antagits. 

Se till att anlita en rådgivare inom pension och försäkring i samband med översynen av bolaget om något av ovanstående upptäcks. Här i ett tidigare inlägg kan du läsa mer om vad du bör tänka på inför ett företagsförvärv.

Du som tvärtom står på andra sidan i ägarskiftet, med en önskan om att överlåta eller sälja ditt bolag, tjänar också på att vara välförberedd och att börja planera i tid. Här kan du läsa mer om detta.

Och du som är mitt uppe i ägarskiftesprocessen – vad brottas du med och vad har överraskat dig? Tveka inte att komma med frågor.