Hur fungerar 3:12-reglerna?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 7 januari 2015 |

Företagarvardagen är intensiv för de flesta och det är en hel del att sätta sig in i, inte minst när det gäller reglerna kring utdelningar. Här är några tips för att hantera de så kallade 3:12-reglerna.

3:12-reglerna är de regler som schablonmässigt avgör hur mycket du som delägare i ett fåmansföretag kan ta ut av företagets vinst som kapitalbeskattad utdelning eller reavinst. Reglerna tillämpas bara för de delägare som själva (eller genom närstående) har varit verksamma i företaget.

Skatten för en delägare i ett fåmansföretag varierar mellan 20 procent och 57 procent. Hur mycket som kan tas ut till låg skatt beror på vilken metod du får använda dig av vid beräkning av gränsbeloppet (20 procent skatt). Utdelning utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst där skatten är cirka 32-57 procent.

Räkna ut gränsbeloppet
Huvudregeln för att beräkna gränsbelopp säger att du årligen får ta ut 9,9 procent (utdelning 2015) av din anskaffningskostnad till den låga skatten. Om du har anställda i företaget så kan du därutöver få ta ut halva lönesumman till låg skatt. En förutsättning är att du, eller en närstående, själv under 2014 har gjort ett tillräckligt stort löneuttag. Detta uttag måste vara minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (341 400 kronor) plus 5 procent av de totala lönerna i företaget, eller 569 000 kronor.

Det finns även en förenklingsregel enligt vilken en ensam delägare i stället kan få ta ut 2,75 inkomstbasbelopp som gränsbelopp. År 2015 är detta schablonbelopp 156 475 kr. Det är onekligen mycket att sätta sig in i när det gäller utdelningar, därför bör du regelbundet gå igenom och ta reda på vad som gäller för just dig. Generellt sett behöver du tänka på det här när det gäller 3:12-reglerna:

1. Håll koll på gränsbeloppet. Skattesatsen på gränsbeloppet är 20 procent och är det belopp som en delägare till ett fåmansföretag kan plocka ut till minsta möjliga skatt. Schablonregeln säger att en ensam fåmansföretagare år 2015 kan ta ut 156 475 kronor i utdelning.

2. Flera aktiebolag i familjen? Om flera familjemedlemmar tillsammans äger ett bolag genom sina respektive bolag kan var och en av dem ta ut 156 000 kronor till lägsta skattesats.

3. Ta ut en tillräckligt stor lön från företaget. Halva lönesumman – gäller såväl den egna lönen som eventuellt anställdas lön – får användas som utdelningsutrymme. En ensamföretagare måste lägst ta ut 354 474 kronor. Det ger 177 237 kronor i utdelningsutrymme, vilket är mer än schablonregeln. Lön får dock bara medräknas i företag som utgör dotterbolag. Så det går här inte att äga verksamhetsbolaget genom flera ägarbolag utan att tappa löneunderlaget.

4. Fördela lönen inom familjen för att kunna utnyttja löneunderlaget. Ägaren eller närstående måste ta ut en tillräckligt stor lön för att uppfylla uttagsreglerna. Turas om att ta ut en tillräckligt stor lön inom familjen så kan ändå övriga i familjen använda löneunderlaget.

5. Om du inte kan utnyttja regelverket – undvik det. Om en delägare är passiv i fem år, exempelvis genom försäljning eller pension, är det därefter endast 25 procent i skatt på utdelning eller vinst. Särskilt i ett sådant fall är det viktigt att ta hjälp av din revisor eller en skattejurist för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.