Så gör du säkrare affärer utomlands

Wilhelm Nisser | Skapa lönsamhet | 19 november 2017 |

Kanske gör ditt företag affärer med länder som är politiskt instabila eller är belägna långt ifrån Sverige, med långa leveranstider, eller där stora leveransvärden står på spel? Så här gör du säkrare import- och exportaffärer.

Har du handelskontakter utomlands som är viktiga för din verksamhet? Exporterar företaget varor eller är ni beroende av import för er verksamhet? I det här inlägget tänkte jag titta närmare på hur du dels kan säkra dina handelsströmmar, dels hur du kan arbeta med dem så de frigör rörelsekapital.

Som säljare/exportör ska du kanske skeppa i väg en stor order. Du kanske gör affärer med nya handelspartners och relationen har inte prövats fullt ut än. Det finns en mängd olika faktorer som gör att det känns som en lättnad när varorna nått sin destination och pengarna kommit in på kontot.

Läs mer: Exportera till Kina: Myter och vanliga fallgropar

Remburser för säkrare affärer

Finns det då det några sätt att få den lättnadskänslan att infinna sig lite tidigare? Kan man tänka finansiellt som när man tänker på transportförsäkringar? Ja, åt det hållet kan man säga att bankernas så kallade remburser är. Det är en bindande överenskommelse där köparens bank garanterar att säljaren får sina pengar då varorna levererats. Säljaren får med andra ord sina pengar även om köparen skulle bli insolvent och inte kunna fullgöra sin betalning.

I praktiken är det köparens och säljarens banker som kontaktar varandra och ordnar med det praktiska. Hela kedjan börjar med att köparen kontaktar sin bank och ber att en remburs ska öppnas till förmån för säljaren. Rembursen anpassas till villkoren i det underliggande köpeavtalet mellan dig som exportör och köparen i utlandet.

Läs mer: Vad är en valutaswap och hur hjälper det ditt företag?

Banken granskar pappren

När det är dags för leverans fraktar exportören/säljaren varorna och upprättar de dokument som hör till affären: till exempel fraktlistor, försäkringsdokument, tullistor med mera. Dokumenten skickar säljaren till sin bank som i sin tur granskar att de är de rätta papperen enligt det underliggande köpeavtalet.

Om allt är i sin ordning skickas dokumenten vidare till köparens bank (den banken som öppnade rembursen från början) och granskar dem en gång till i sin tur. Köparens bank ser sedan till att betalning för varorna görs och når säljaren. Remburserna styrs av internationella regler (Internationella Handelskammaren, ICC, med flera), som du kan läsa mer om här.

Läs mer: Hur säkrar du valutarisken vid handel med tillväxtmarknader?

Bankgarantier för extra säkerhet

Ett annat sätt att göra säkrare affärer är att använda sig av bankgarantier. De lämpar sig för såväl affärer inom Sverige som med utlandet. I princip är de till för att göra affärerna säkrare för alla företag som köper och säljer varor och tjänster från/till andra företag inom eller mellan länder. De kan också användas av företag som är i behov av en extra säkerhet.

Ibland är garantier en förutsättning för att få delta i en affär, ett projekt eller en upphandling. Det finns en mängd olika garantier, några av de vanligaste är fullgörandegaranti, förskottsgaranti, tullgaranti, hyresgaranti. Principen är den att en bank går in och garanterar hela eller delar av en affär och att den som är förmånstagare under garantin tar risk på den utfärdande banken i stället för på företaget man avtalat med.

En garanti kan till exempel användas om du och din kund kommit överens om att din kund ska betala delar av din leverans (varor eller tjänster) i förskott. Din kund kanske ber om en garanti för att vara säker på att få tillbaka pengarna om något skulle gå snett och du inte kan fullfölja kontraktet av någon orsak. Du som säljare får likviditet från kunden i förskott, som du kan använda i din verksamhet (se mitt tidigare inlägg om rörelsefinansiering) samtidigt som din kund kan känna sig tryggare med att få tillbaka pengarna.