Ny plattform där startups och storföretag matchas

Fredrik Josefsson | Steget före | 15 juni 2016 |

Allt fler storföretag ser poängen med att samarbeta med startups. Men även små, snabbfotade företag har en hel del att tjäna på storbolags erfarenhet, kontakter och kunskap. Hur då?

Etablerade storbolag behöver ha örat mot rälsen och släppa in unga innovativa bolags kultur och drivkraft att lösa problem, göra gamla saker på nya sätt och ha nyfikenhet att pröva. Det är vi många som är rörande överens om i dag. Men lika väl ska vi ta vara på våra stora bolags erfarenheter att upprätta effektiva processer och ställa dem i innovationens tjänst. Andelen innovationer och nystartade företag som aldrig når kunder eller en hälsosam tillväxt är stor, men genom att kombinera nyfikenhet med erfarenhet bör vi kunna nå längre på kortare tid.

Lägg till det, effektiva kanaler för kunder och personal med direkt kundkontakt att adressera problem och lösningar till de ekosystem som är nödvändiga för finansiering av expansion. Då ökar vi chanserna rejält att vi ser fler lösta problem, mer forskning som kommer till nytta och ökad tillväxt för både unga små och stora etablerade bolag.

Samarbete för mer kreativitet
En rapport från Tillväxtverket visar just att företag som samverkar med andra företag är mer innovativa – de tar oftare än andra fram nya varor och tjänster. Samma rapport visar dock att knappt hälften av de svenska små och medelstora företagen har en sådan samverkan i dag.

I Silicon Valley är det här ett högst aktuellt ämne. Både entreprenörsgurun Steve Blank och det anrika SRI (Stanford Research Institute) har tagit fram modeller för att vitalisera etablerade bolags innovationsprocesser.

En av Steve Blanks lärdomar är att grupper som ska dra upp innovationsstrategier inom etablerade bolag inte enbart bör bestå av de innovatörer som utvecklade de gamla teknikerna. Det bör i stället vara en blandning av nyfikenhet och erfarenhet i gruppen:

• 1/3 erfarna medarbetare som känner till bolagets processer och politik.
• 1/3 extern expertis med bransch- och varumärkeskännedom och kunskap om den historiska kontexten.
• 1/3 interna och externa rebeller som inte har blivit uppmärksammade tidigare och som har helt nya unika insikter från de senaste två åren.

Struktur för andras innovation
SRI har utifrån sin egen utveckling tagit fram program för att hjälpa andra etablerade bolag att skapa en innovativ kultur. 1998 var SRI ett stagnerande forskningsinstitut nära konkurs. I dag är det tre gånger större och ett blomstrande innovativt institut som bland annat står bakom utvecklingen av Siri (iphones talande personliga assistent), 50 avknoppningsföretag och registrering av 500 upptäckter per år.

Accentures omfattande forskningsrapport, Harnessing the Power of Entrepreneurs to Open Innovation från förra året lyfter fram några faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt och hållbart samarbete mellan entreprenöriella bolag och stora bolag.

Viktigast är att det stora bolaget inte sätter villkoren för samarbetet utifrån sina förutsättningar. Hänsyn måste tas till både det lilla och det stora bolagets skilda förutsättningar och kultur. En tydlig strategi för hur utfallet av samarbetet delas så att båda parter känner sig trygga i att få ut likvärdiga avkastningar på sina investeringar är också en viktig faktor.

Ny plattform där stora och små matchas
Rapporten togs fram i samarbete med G20 Young Entrepreneurs’ Alliance och baseras på en enkät som gick ut till 1000 entreprenörer och 1000 chefer på stora företag plus djupintervjuer av 20 chefer.

I Sverige lanserades förra året Stockholms Handelskammare och inkubatorn Sting initiativet Team up with startups, som tidningen Entreprenör skriver om här. Projektet erbjuder en plattform där storbolag och startups kan mötas och där innovationskraft kan tas tillvara för ömsesidig framgång. Det här är ett första initiativ i Sverige – låt oss nu skapa fler sådana möjligheter, i sann svensk samarbetsanda.