Se upp för största fallgropen vid delägarskap

Peter Eriksson | Hjälp med juridik | 20 oktober 2015 |

Skulle du lika gärna driva ett företag med din affärspartners make/make eller dennes barn? Om du inte otvetydigt svarar ja på den frågan hoppas jag att du har skrivit ett kompanjonsavtal.

Vad som händer om en affärspartner skiljer sig, blir allvarligt sjuk eller avlider är nämligen att du riskerar att få fortsätta att driva företaget tillsammans med någon annan person är den som du startade företaget tillsammans med. Att ni två var fullständigt överens när samarbetet påbörjades behöver inte alls gälla den personens make/maka eller arvingar, tvärtom.

En ny ägare som fått hälften av aktierna i företaget genom bodelning vid en skilsmässa kanske har en helt annan agenda än din ursprungliga affärspartner. Det kan också vara så att affärspartnerns arvingar helt enkelt inte förstår verksamheten och vikten av att fatta handlingskraftiga beslut för att kunna driva denna vidare.

Gör rätt från start och slipp huvudvärk
Att reglera hur sådana här situationer ska lösas är alltid mycket enklare att göra redan från början, med din ursprunglige affärspartner, när man är överens och utan press. Ett allmänt råd till alla som ska starta ett företag tillsammans med någon annan är därför – skriv ett kompanjonsavtal redan från början!

Jag letade efter lite fakta om hur många kompanjonsavtal det faktiskt finns, men hittade inget bra underlag. Med tanke på att bara tio procent av alla makar har skrivit ett äktenskapsförord eller testamente skulle jag bli förvånad om det är mer än någon enstaka procent som har ett kompanjonsavtal.

Vad är det då som måste tas upp i ett kompanjonsavtal? I princip gäller det att i förväg försöka förutse och reglera ett stort antal problem som kan uppstå av olika anledningar. Några exempel är:

  • Vad ska hända om någon av delägarna vill hoppa av eller avlider?
  • Hur ska delägarens andel värderas och vem ska få överta andelen?
  • Får utomstående köpa in sig i bolaget eller ska ägandet vara kvar i familjen?
  • Ska bolaget vara enskild egendom eller ska respektive delägares make/ maka kunna ta över delägarens andel vid eventuell skilsmässa?
  • Teckna korsvisa livförsäkringar på delägarna som gör att ett försäkringskapital betalas ut och underlättar ett övertagande av den andre partnerns aktier.

Det finns som sagt en mängd frågor som kan behöva regleras. Med professionell hjälp av en jurist eller intresseorganisation med erfarenhet av dylika frågor kan man ofta undvika de värsta fallgroparna.