Hållbart företagande: Skatt – inte längre en rent finansiell fråga?

Anette Andersson | Hållbart företagande | 8 mars 2017 |

Flera internationella initiativ pågår för att förhindra aggressiv skatteplanering. Skatt är inte längre någon renodlad finansiell fråga för företag. Snarare en viktig del av varumärket. Kanske vet vi alla företags ”tax-footprint” framöver?

Synen på skatt har länge kretsat enbart kring det finansiella, för företag. Att skatteplanera är inte olagligt, utan något som till och med Skatteverket sett som naturligt. Men i takt med att världen blir allt mer global, har synen på skatt – och framförallt aggressiv skatteplanering – börjat ändras.

Starbucks undvek att till exempel betala skatt i England under många år, något som möjliggjordes av fullt lagliga men komplexa skatteupplägg. När det blev känt började kunder bedriva kampanjer och bojkotta bolagets produkter. Här lyfter The Guardian en färsk rapport skatteplaneringens effekter. 

Starbucks insåg att de var tvungna att ändra sin skattepolitik, för att inte förlora ytterligare försäljning eller kundernas förtroende. Även i Sverige har vi haft företag som har hamnat i skottgluggen på grund av sin syn på skatt. De så kallade Panama-dokumenten avslöjade både svenska privatpersoner och företag som sysslat med aggressiv skatteplanering.

Läs mer: Hållbar mat: Vattenbruk en allt viktigare bransch i Sverige

Internationellt arbete mot skatteminimering

Nu pågår flera internationella initiativ för att förhindra den här formen av skatteminimering. I England är det nu lagkrav på att företag ska ha en offentlig skattepolicy och att de som är verksamma i fler länder även ska redovisa sin skatt per land.

Sverige går åt samma håll. Företag ska nu ska redovisa skatt per land, men de uppgifterna är samtidigt inte offentliga. Skatteverket fick i uppdrag av Regeringen 2016 att bland annat uppmuntra företag att ha en skattepolicy samt att specificera vad som bör ingå i den.

Enligt Skatteverket är skatt en styrelsefråga eftersom det handlar om varumärkesrisk och långsiktig överlevnad för företaget. Skatten finansierar ju de samhällstjänster som företagen behöver för att kunna fungera: infrastruktur, transporter, sjukvård, el med mera.

Läs mer: Cirkulär ekonomi – en vinst för miljön och för tillväxten

Transparanta och tydliga regler

Det vi ser nu är att arbetet pågår för att skapa transparenta och tydliga spelregler för företagen. Eftersom olika länder har olika syn på skatt, pågår OECD-projektet BEPS för att synka regler internationellt. Det ska inte längre ska vara möjligt för företag att nyttja komplicerade skatteupplägg. Länder ska heller inte kunna ge vissa företag särskilda skatteavtal.

Att redovisa skatt är en komplicerad fråga, beroende på vilken bransch du är verksam i och det kan vara svårt att jämföra mellan olika branscher. Här diskuteras ett slags ”tax-footprint”, alltså att visa bolagets totala skattebelastning. Det vill säga företagsskatt, arbetsgivaravgifter och så vidare, för att ge en mer komplett bild.

Där är vi inte än på ett tag men det blir spännande att följa utvecklingen. Skatt tar hur som helst en allt mer given del av ett företags hållbarhetsarbete.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>