7 skatteändringar att ha koll på inför 2020

Thomas Erikson | Koll på skatten | 4 februari 2019 |

Vid sidan av förändringar som genomförs redan i år innehåller Januariavtalet även en rad skatteförslag för år 2020 eller senare. Här är 7 skatteändringar att ha koll på, när du planerar verksamheten framåt.

Föreslagna skatteändringar 2020 och framåt

1. Värnskatten avskaffas. Värnskatten (5 procent på inkomster överstigande ca 56 000 kr per månad) avskaffas från 2020.

2. Personaloptioner för fler. Skattereglerna om personaloptioner ska reformeras för att bli mer förmånliga och omfatta fler företag (oklart när).

3. Minskat aktiekapital. Krav på aktiekapital i aktiebolag kan sänkas till 25 000 kronor (från 2020).

4. Grön skatteväxling. En omfattande skattereform ska genomföras för att öka sysselsättningen med sänkt skatt på arbete och företagande och bidra till att klimat och miljömål uppnås genom så kallad grön skatteväxling. (Ingen tid satt, men en omfattande skattereform tar normalt flera år att utreda innan den eventuellt kan införas).

Läs mer: Så blir skatten 2019 för företagare

5. Färre hinder för företagande. Förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande med syfte att fler ska kunna bli företagare (utreds 2019-2020 och införs från 2021).

6. Sänkt arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas (oklart när och hur).

7. Lättare att anställa ungdomar och nyanlända. Ett ingångsavdrag (borttagna arbetsgivaravgifter de två första åren) införs för anställda ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända (genomförs 2020).